Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 11 artikler om Registrering av selskap

For å registrere et aksjeselskap må følgende protokoller legges ved stiftelsedokumentet for at selskapet skal bli registrert. Mangler et av disse dokumentene blir selskapet ikke registrert.

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Aksjeselskapet stiftes (etableres) av grunderne og med-aksjonærene på et “stiftelsesmøte”. Referatet fra dette møtet kalles “stiftelsesdokument” og må sendes inn når aksjeselskapet skal registreres.

På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper, som f.eks hvor det skal ha hovedkontor, hvor mange aksjer det skal ha, og hva hver aksje skal koste ved oppstart.

Grunnleggerne bestemmer også hvem som skal sitte i styret, være styreleder og daglig leder, og hvor mange aksjer hver av deltakerne skal ha.

Referatet fra møtet skal signeres av alle grunnleggerne, og sendes inn til Brønnøysundregistrene sammen med en rekke vedlegg. Bruk gjerne Alltinn sin mal.

Åpningsbalanse

Dette er en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet ved oppstart. Aksjeloven krevde tidligere at revisor måtte bekrefte denne, men det er ikke lenger påbudt etter 1.juli 2013.

Åpningsbalansen er kortfattet og enkel for selskaper som kun har penger som aksjekapital, og stiftelsesutgifter som gjeld, når de blir etablert.

Gjøres det såkalte tinginnskudd. Dvs. innskudd av aksjekapital i form av gjenstander, kreves det imidlertid en revisorerklæring på verdien av dette tinginnskuddet. 

Protokoll fra generalforsamlingen

Et referat, også kalt protokoll, fra generalforsamling skal også vedlegges stiftelsedokumentene og sendes inn sammen med dem.

Protokoll fra styremøte

Før et aksjeselskap kan registreres må generalforsamlingen ha valgt et styre til selskapet. Aksjeloven krever at det nyvalgte styret avholder et styremøte før selskapet blir registrert i Brønnøysundregistrene. Styreprotokollen (referatet) fra dette første styremøtet skal sendes med som vedlegg til stiftelsesdokumentet når aksjeselskapet registreres i Brønnøysund.

For å be om fravalg av revisor, for selskaper som har mulighet til å få fritak fra revisorplikten, må styret uttale seg og lage et vedtak om saken. Men før dette kan gjøres må generalforsamlingen gi styret fullmakt til det.

Vedtekter

Vedtektene er et signert dokument som lister opp i paragraf- eller punktform hva eierne er blitt enige om når det gjelder hvordan aksjeselskapet skal drives og ble  gjennomgått i forrige artikkel. Disse vedtektene må legges ved som et vedlegg til stiftelsedokumentene som sendes til Brønnøysund.

Aksjeeierbok

Aksjeeierboka viser hvem som til enhver tid eier aksjer i aksjeselskapet og hvor mange aksjer de eier. Informasjonen må holdes oppdatert både hos selskapet selv, og i Brønnøysund. 

For små aksjeselskaper holder det å lage en enkel liste over eierne, og hvor mange aksjer den enkelte har. Aksjeeierboka skal legges ved stiftelsesdokumentene som sendes til Brønnøysund. Endringsmeldinger sendes inn via Altinn eller per post innen 1. februar hvert år, eller oftere dersom ønskelig. Aksjonærregisteroppgaven er skjemaet som skal brukes i Altinn.

 

Du leser nå artikkelserien: Registrering av selskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << AksjeeierbokBetaling av aksjeinnskudd >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Registrer selskapet
 • Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
 • Aksjeselskap (AS)
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjeeierbok
 • Protokoller til stiftelsedokumentet
 • Betaling av aksjeinnskudd
 • Firmaattest
 • Stiftelsesutgifter
 • Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?
 • Huskeliste for selskapsetablering
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.