Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når resultatene fra kundeverdianalysen skal fremstilles, vil ”dyktighet/viktighets matrisen”  være et uunnværlig hjelpemiddel. Et analyseverktøy, i form av en to-dimensjonal matrise, hvor viktigheten til de ulike identifiserte kundeverdiene plottes inn i X-aksen, mens virksomhetens og konkurrentenes dyktighet på disse kundeverdiene plottes inn i Y-aksen.

Matrisen fremkommer med andre ord slik:

  1. Gjennomfør en kvantitativ survey i form av personlige, telefon, postale eller webbaserte intervju.
  2. Analyser dataene gjennom en multiple regresjonsanalyse
  3. Plott resultatene inn i en todimensjonal dyktighet/viktighets matrise

Matrisen kalles også for tiltakmatrise, da den viser hvilke områder bedriften har mest å hente ved å forbedre sitt verditilbud (se matrisen under).

tiltakmatrise

Hvordan tolke tiltakmatrisen?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.