Domene og webhotell fra OnNet.no

Når resultatene fra kundeverdianalysen skal fremstilles, vil ”dyktighet/viktighets matrisen”  være et uunnværlig hjelpemiddel. Et analyseverktøy, i form av en to-dimensjonal matrise, hvor viktigheten til de ulike identifiserte kundeverdiene plottes inn i X-aksen, mens virksomhetens og konkurrentenes dyktighet på disse kundeverdiene plottes inn i Y-aksen.

Matrisen fremkommer med andre ord slik:

  1. Gjennomfør en kvantitativ survey i form av personlige, telefon, postale eller webbaserte intervju.
  2. Analyser dataene gjennom en multiple regresjonsanalyse
  3. Plott resultatene inn i en todimensjonal dyktighet/viktighets matrise

Matrisen kalles også for tiltakmatrise, da den viser hvilke områder bedriften har mest å hente ved å forbedre sitt verditilbud (se matrisen under).

tiltakmatrise

Hvordan tolke tiltakmatrisen?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.