Domene og webhotell fra OnNet.no

Produktet er det viktigste konkurransevirkemiddelet for alle virksomheter som produserer, distribuerer og/eller selger produkter, da det er produktene som gir virksomheten inntekter og som skal dekke kundens behov eller løse deres problemer.

Produktstrategiens formål

Produktstrategiens formål er å angi hvordan virksomheten skal nå sitt produktmål. Før vi kan starte arbeidet med å utvikle en produktstrategi må derfor først ha satt oss et konkret produktmål, slik at vi har et mål å jobbe mot.

Produktet er imidlertid bare 1 av 6 konkurransevirkemidler virksomheten rår over når de skal legge sin markedsstrategi og siden kunden vurderer virksomhetens verditilbud ut ifra en helhetsvurdering og ikke løsrevne egenskaper som produktets funksjoner, design, kvalitet og pris, må vi også tenke helhetlig når produktmålet og produktstrategien skal velges.

I klartekst betyr dette at vi må se på hvordan produktet skal brukes i kombinasjon med virksomhetens øvrige konkurransevirkemidler (påvirkning, omdømme, pris, distribusjon og service) i markedsføringsmiksen.

Stadie i livssyklusen

Siden det er stor forskjell på å lansere et nytt produkt i markedet i forhold til å følge opp et veletablert produkt som har vært på markedet i flere år, må vi alltid ta hensyn til hvor i livssyklusen produktene/tjenestene befinner seg. Dette fordi stadie i livssyklusen i stor grad avgjør hvilke produktstrategier og virkemidler som vil være effektive.

Sortiment

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.