Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Innkjøp omfatter alle aktiviteter forbundet med anskaffelse av produkter og tjenester som brukes i den videre verdiskapningen, inkl. innkjøp for interne behov. F.eks. kontorrekvisita, drift av kantine og IT-systemer.

Hvordan denne innkjøpsprosessen foreløper for en virksomhet kan illustreres slik:

Figur – Direktoratet for forvaltning og IKT

Leverandørvalg

Sentralt i innkjøpsprosessen står valg av leverandører av innsatsfaktorene i verdiskapningprosessen. Med innsatsfaktorer menes råvarer, halvfabrikata og andre komponenter som inngår i fremstillingen av sluttproduktet som selges til kunden.

De viktige kriteriene for valg av leverandør er normalt pris, leveringsdyktighet, kvalitet, service og samarbeidsmuligheter.

Når dette er sagt må det samtidig legges til at innkjøp har gått fra å være en ren prisdiskusjon med leverandører, hvor kvantumsrabatter sto i fokus, til å bli strategisk viktig for virksomheten som helhet. Dette kan sees på som en naturlig utvikling, da innkjøp står for store deler av de totale utgiftene for de fleste virksomheter. Virksomheten ønsker naturlig nok å minimere bundet kapital og lagerkostnadene, samtidig som produksjonen ikke skal hemmes og at produktene til enhver tid skal være tilgjengelig for kundene. Erfaring viser at hvis vi ikke har fokus på innkjøpskostnadene, så kan de fort utgjøre en større del av virksomheten totale kostnader enn hva man kunne forvente.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss