Domene og webhotell fra OnNet.no

For at reklamebudsjettet skal bli hensiktsmessig, må det totalt reklamebudsjettet deles inn i under/del- budsjetter. De skal gi bedre oversikt over ulike aktiviteter, for at man kan overvåke gjennomføringen av de budsjetterte tiltakene, og av kontroll hensyn.

 

Boards

Avis

DM

Kino

Annet

SUM

Produkt A

Produkt B

Produkt C

180

  50

210

  90

  40

170

20

10

40

 

 

300

  30

 

150

  320

  100

  870

Sum prod.

440

300

70

300

180

1290

Engros avd

Detalj.avd

 

 

120

20

30

30

 

    50

  150

Sum handel

0

120

20

60

0

  200

Fellestiltak

100

60

30

0

0

  190

SUM

540

480

120

360

180

1680

 

Vi skal her se nærmer på reklamebudsjettet fordelt etter:

  1. Produkt/merker
  2. Reklamemedier
  3. Distriker og segmenter
  4. Perioder

Reklamebudsjettet fordelt på produkter/merker

Vanligvis produserer og markedsfører en bedrift flere enn ett produkt. Hvorvidt det er naturlig å behandle det enkelte produkt/merke for seg, eller om det er mer formålstjenelig å betrakte produkt-grupper, avhenger i stor utstrekning av bedriftstype.

Hvor hensiktsmessig det er med budsjettinndeling etter produkt eller produktgrupper, avhenger av fortorer som salgsmåte og produkttype.

Ved fordeling av reklamebudsjettet på det enkelte produkt, blir ofte en rekke faktorer trukket inn i vurderingen. Noen av de viktigste er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.