Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsmodell er, hva som skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller vi kan velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forretningsmodell.

forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell?

Forskjellen mellom en forretningsmodell og en forretningside kan forklares slik:

Mens en forretningside forklarer HVA selskapet gjør for å skape kundeverdier, beskriver forretningsmodellen HVORDAN selskapet skaper og tjener penger på disse kundeverdiene gjennom å dekke identifiserte kundebehov. Forretningsmodellen er dermed en forenkling og konseptualisering av hvordan selskapet fungerer i virkeligheten.

Definisjon >> Forretningsmodell

Det finnes idag ett titalls definisjoner av begrepet forretningsmodell. Årsaken til dette ligger i at verken akademikerne eller praktikerne kan bli enige om hvordan begrepet skal defineres. Likevel finnes det en generell konsensus om at en forretningsmodell sier noe om hvordan en organisasjon skaper, selger og leverer verdi til kundene sine, inkludert hvordan de opprettholder disse kundeverdiene over tid. Det vil si:

 Hvordan virksomheten dekker behov, skaper, leverer og opprettholder økonomiske verdier i form av kundeverdier på et psykologisk-, sosiologisk- og antropologisk nivå.

eller som Osterwalder og Pigneur (2010) definerer begrepet:

En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi.

En definisjon som gir litt mer kjøtt på beinet er denne:

En forretningsmodell beskriver et selskaps operasjoner, innbefattet alle dets deler, funksjoner og prosesser, som resulterer i kostnader for selskapet og verdi for kunden (Dahle, Verde og Dagestad 2010, 57).

Denne definisjonen er godt sammenfallende med definisjonen til Osterwalder (2004: 15):

“En forretningsmodell er et konseptuelt verktøy som inneholder et sett med elementer og deres relasjoner, og uttrykker bedriftens logikk for å tjene penger. Den er en beskrivelse av verdien en bedrift tilbyr til et eller flere kundesegment, og av arkitekturen og nettverkspartnerne til bedriften som skal til for å skape, markedsføre og levere denne verdien og relasjonskapitalen, for slik å generere profitable og bærekraftige inntektsstrømmer.”

Aktivitetene i forretningsmodellen anses normalt som kjerneaktiviteter i en større verdikjede. Amit og Zott (2012:42) definerer derfor virksomhetens forretningsmodell som:

“et system av sammenkoblede og gjensidig avhengige aktiviteter som bestemmer hvordan selskapet “gjør forretning” med sine kunder, partnere og leverandører”.

De legger vekt på at forretningsmodellen er en samling av spesifikke aktiviteter – et aktivitetssystem – som utføres for å tilfredsstille et oppfattet behov i markedet. Videre legger de vekt på å spesifisere hvilke parter (bedriften selv eller ulike partnere) som utfører hvilken aktivitet, og hvordan disse aktivitetene eller prosessene linkes sammen (Sintef).

Morris & Schindehutte (2005) definere en forretningsmodell på tre ulike nivåer.

grunnleggende nivå defineres en forretningsmodell for å være:

«et statement om hvordan selskapet skal tjene penger og hvordan opprettholde inntektsstrømmen over tid».

operasjonelt nivå er:

«forretningsmodellen et gjensidig avhengig system som skaper og opprettholder en konkurransedyktig virksomhet».

Og på et strategisk nivå:

«Forretningsmodeller er de overordnede retninger i selskapets markedsposisjoner, interaksjoner på tvers av organisasjoner, og vekstmuligheter».

Må ha en “misjon” eller “mission statment”

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss