Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsmodell er, hva som skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller vi kan velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forretningsmodell.

forretningsmodell

Hva er en forretningsmodell?

Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør for å skape kundeverdier, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten skaper og tjener penger på disse kundeverdiene gjennom å dekke identifiserte kundebehov.

Litt forenklet kan vi si at en forretningsmodell er en modell for hvordan virksomheten gjør forretninger, altså en forenkling og konseptualisering av hvordan virksomheten fungerer i virkeligheten.

Definisjon >> Forretningsmodell

Selve begrepet forretningsmodell kan defineres som:

 Hvordan virksomheten dekker behov, skaper og leverer økonomiske verdier i form av kundeverdier på et psykologisk-, sosiologisk- og antropologisk nivå.

eller som Osterwalder og Pigneur (2010) definerer begrepet:

En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og kaprer verdi.

En definisjon David Watson gir litt mer kjøtt på beinet gjennom sin definisjon:

En forretningsmodell beskriver et selskaps operasjoner, innbefattet alle dets deler, funksjoner og prosesser, som resulterer i kostnader for selskapet og verdi for kunden (Dahle, Verde og Dagestad 2010, 57).

Denne definisjonen er godt sammenfallende med definisjonen til Osterwalder (2004: 15):

“En forretningsmodell er et konseptuelt verktøy som inneholder et sett med elementer og deres relasjoner, og uttrykker bedriftens logikk for å tjene penger. Den er en beskrivelse av verdien en bedrift tilbyr til et eller flere kundesegment, og av arkitekturen og nettverkspartnerne til bedriften som skal til for å skape, markedsføre og levere denne verdien og relasjonskapitalen, for slik å generere profitable og bærekraftige inntektsstrømmer.”

…også kalt “misjon” eller “mission statment”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg