Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 4 av 8 artikler om Innvendinger

Hvis du føler at de er kommet i en situasjon hvor det stadig vekk dukker opp nye falske og ekte innvendinger, er det viktig å prøve å avgrense disse og skille de vesentlige fra de uvesentlige. Når de vesentlige er avgrenset, prøver man så å låse eller forplikte kunden i situasjonen.

Selgeren kan f.eks. si:

 • – Hvilke andre motforestillinger har du?

Kunden vil da få mulighet til å “tømme seg for sine oppfatninger. Når dette er gjort, spør selgeren f.eks:

 • – Er det andre forhold som forhindrer deg i å ta en beslutning eller har du andre motforestillinger?

Kunden kommer kanskje med en eller to motforestillinger til, og når selgeren har fått disse frem, spør de f.eks.:

 • – Hvis vi nå kan tilfredsstille dine motforestillinger og krav, er det da andre ting som forhindrer deg i å inngå en avtale?

I de fleste tilfeller vil kunden si “nei” og godta at det ikke er flere hindringer i veien. Nå er det opp til selgeren selv å bevise at de kan tilfredsstille kundens forventninger og krav.

Du leser nå artikkelserien: Innvendinger

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ørepropp metoden (behandling av innvendinger)Ja…, men… – metoden (behandling av innvendinger) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Behandling av innvendinger
 • Bumerang – metoden (behandling av innvendinger)
 • Ørepropp metoden (behandling av innvendinger)
 • Tømming og låsing (behandling av innvendinger)
 • Ja…, men… – metoden (behandling av innvendinger)
 • Gjenta/forsterke (behandling av innvendinger)
 • Projeksjon (behandling av innvendinger)
 • Preventiv argumentering
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.