Lightspeed webhotell

Målet er å skape en “vinnerkultur”

Lagånden, motivasjonen og resultatutviklingen i en organisasjon er i stor grad avhengig av virksomhetens organisasjonskultur. En fellesbetegnelse for hva medarbeiderne i organisasjonen tror på eller rettere sagt; 

“Den subjektive, felles oppfatning fra medlemmene om hvordan ting gjøres her (normen)”.

Siden virksomhetens resultater er avhengig av virksomhetens strategiske konkurransefortrinn, medarbeidernes selvbilde og motivasjon, deres evne til å koordinere innsatsen, organisasjonens evnen til å lære av sine feil og den enkeltes handlings vilje og evne til å skape resultater utenom det vanlige, er vi ikke ute etter å skape en hvilken som helst organisasjonskultur. Vi ønsker å skape en “VINNERKULTUR“.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg