Domene og webhotell fra OnNet.no

Siden mennesket i større grad handler som et gruppemedlem enn som et enkeltindivid, og fordi de fleste arbeidsoppgaver blir utført i en eller annen form for gruppearbeid, vil jeg komme dypere inn på hvordan gruppedynamikken i en mikrogruppe fungerer, eller rettere sagt hvordan de bør fungere.

Grupper vil alltid fungere på to nivåer:

  1. et mer åpent, bevisst nivå, hvor man konsentrerer seg om oppgavene
  2. et mer subtilt, uuttalt prosessnivå hvor de konsentrerer seg om opprettholdelse av gruppen og om mellom menneskelig dynamikk (Bion-61, Leavitt-78, Maier-67, Schein-69, Bales-70, Bolman/deal-94).

Grupper er, i likhet med moderne kunst, komplekse og substile. Enhver gruppe er unik, men legger samtidig for dagen den slags orden, mening og skjønnhet som gjenspeiler fundamentale elementer i den menneskelige erfaringen.

Ved å studere fire sentrale aspekter ved gruppeprosessen mener Bolman & Deal (1994) at det er mulig å skape seg et bilde av gruppen som gjør tilsynelatende kaos og rot om til klarhet og orden. Disse fire gruppe aspektene er:

  1. Uformelle roller
  2. Uformelle normer
  3. Mellommenneskelige konflikter
  4. Ledelse og fatning av beslutninger

Uformelle – & formelle roller

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.