Kategori: Konkurransevirkemidler

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

branding

Omdømme (Corporate branding)

Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler i om Omdømme

Denne artikkelen er del 9 av 14 artikler i om Kommunikasjonsplan

Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler i om Markedsplanlegging

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Konkurransevirkemidler

Denne artikkelen er del 19 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 6 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 9 av 23 artikler i om Forretningsplan

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Les mer
ekspansjonsmatrisen

Ekspansjonmatrisen

Denne artikkelen er del 13 av 38 artikler i om Markedsplan

Denne artikkelen er del 25 av 26 artikler i om Produkt

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Vekst

Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler i om Målgruppe

Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler i om Forretningsmål

Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder med nåværende og nye produkter.

Les mer
gap-analyse

SERVQUAL ( Service Quality Model)

Denne artikkelen er del 6 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 32 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Et av de mest benyttet verktøy for å måle oppfattet servicekvalitet. Dette diagnose verktøyet prøver å kartlegge betydningen av opplevelser og forventninger gjennom å ta med både opplevelsen av servicekvaliteten og forventningene til den i vurderingen av servicekvaliteten.

Les mer