Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Nedenfor gjengir vi noen råd og tips du bør ha i tankene når du skal skrive et salgsbrev:

 • Brevet får oppmerksomhet i den aller første setningen gjennom å nevne en spesiell fordel leseren kommer til å få gjennom å bruke produktet som tilbys.
 • Den første setningen skal ikke være et allment utsagn om produktet eller en allmen beskrivelse av produktet eller dets fordeler.
 • Brevets innledning inneholder en fordelsfaktor som du beskriver.
 • Første setning og første avsnitt har DU-appell.
 • Hele brevet har DU-appell, ordet “DU” eller dets former er brukt eller antydet i over 50% av alle setningene.
 • Hele brevet er skrevet i en personlig form, ikke til en gruppe mennesker. Bruk brevet som adressebærer.
 • Bruk ord som er naturlig for leseren og for det tilbudet produktet. Brevet er ærlig, vennlig og entusiastisk. Det er ikke frekt eller nonchalant eller anstrengende morsomt.
 • Brevet er lett og raskt å lese, og det er levende.
 • Det er typografisk rent og innbydende. Benytt kun en side av arket, ikke dobbeltsidig ark. Det ser ut som et ekte maskinskrevet brev. Sett aldri en brevtekst.
 • Håndlagde understrekninger og/eller kommentarer tiltrekke større oppmerksomhet. Må dog benyttes med måte.
 • Unngå å avslutte siste setning lengst ned på siden. La den fortsette over på neste side. Er teksten spennende tvinger du leseren til å begynne å lese også neste side.
 • Selve tilbudet er presentert på den absolutt beste måte. Produkttilbudet og dets pris skal tydelig komme frem.
 • Brevet forteller mye om hvilke fordeler leseren kan få. Disse skal presenteres i en logisk rekkefølge.
 • Gjenta de beste argumentene.
 • Bruk PS og la det inneholde et viktig argument for leseren. 90% av leserne begynner med PSèt i de tilfellene det er brukt.
 • Blå underskrift gjør brevet personlig.
 • Brevet inneholder oppfordring til handling. Bestill i dag, nå etc. Men ikke “ved tilfelle”. Benytt tidsbegrenset tilbud og hurtigsvarspremier. Beskriv svaralternativene og kontaktsmulighetene godt.
 • Gjør det lett for leseren å reagere raskt.
 • Minn leseren på at det ligger ved et svarkort.
 • Brevets avslutning må inneholde oppfordring til handling.
 • Brevets avsender skal tydelig fremgå.
 • Bruk salgsbrevet som adressebærer. Den personlige brevformen oppnår du ved å benytte brevet som adressebærer. Da får du størst oppmerksomhet.

Når det gjelder selve budskapet og brosjyre materiellet som det er naturlig å legge ved salgsbrevet viser vi til kapitelet som heter “annonsen og brosjyren”, hvor dette er grundig behandlet.