Lightspeed webhotell

En viktig del av økonomistyring er prestasjonsmåling.

For å kunne overvåke driften må man hele tiden se i hvilken grad man oppnår de mål man setter, og hele tiden gjøre justering hvis man ikke når disse målene.

Økonomistyringssystem blir på denne måten et ledelsessystem hvor ledelsen kan måle hvor bra bedriften gjør det, og styre etter disse målene.

Det finnes ikke et enkelt mål som representerer god måloppnåelse. Selv lønnsomhet kan defineres på flere måten. Bruk av Return on investment eller Economic Value Added kan gi forskjellig resultater i forhold til lønnsomhet.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg