Domene og webhotell fra OnNet.no

Å beregne verdi ut fra alternativkostnad betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte. Dette er en kostnad vi har tendens til å ignorere – enten bevisst eller ubevisst.

Alternativkostnaden er:

verdien av det beste alternativet som ble valgt bort når vi har foretatt et valg mellom gjensidig utelukkende alternativer.

Mange mener at alternativkostnaden er kostnaden vi får ved å ikke velge velge det beste alternativet, mens andre sier at alternativkostnaden er kostnadsforskjellen mellom to handlingsalternativer. 

Uansett syn benyttes alternativkostnaden for å kunne vurdere forskjellige handlingsalternativer økonomisk opp mot hverandre, slik at vi kan velge den beste økonomiske beslutningen.

Siden alternativkostnaden er knyttet til det handlingsalternativ som ikke ble valgt, er det ikke en vanlig betalbar kostnad, men en kalkulatorisk kostnad. Dvs. en fiktiv, beregnet kostnad.

Begrepet er sentralt i samfunnsøkonomi, hvor vi tar utgangspunkt i at det er knapphet på ressurser. Bruker vi en ressurs til å produsere et gode, går vi samtidig glipp av andre goder vi alternativt kunne brukt ressursen til å produsere. Alternativkostnaden er derfor lik verdien av det godet som har høyest verdi av dem som ikke ble produsert (valgt). Verdien av godet vil her si betalingsvilligheten.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss