Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler om Beslutningsprosess

    Denne artikkelen er del 21 av 29 artikler om Kjøpsprosessen

    Denne artikkelen er del 15 av 19 artikler om Kostander

    Denne artikkelen er del 3 av 7 artikler om Verdsettelse av nettsted

Å beregne verdi ut fra alternativkostnad betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte. Dette er en kostnad vi har tendens til å ignorere – enten bevisst eller ubevisst.

Alternativkostnaden er:

verdien av det beste alternativet som ble valgt bort når vi har foretatt et valg mellom gjensidig utelukkende alternativer.

Mange mener at alternativkostnaden er kostnaden vi får ved å ikke velge velge det beste alternativet, mens andre sier at alternativkostnaden er kostnadsforskjellen mellom to handlingsalternativer. 

Uansett syn benyttes alternativkostnaden for å kunne vurdere forskjellige handlingsalternativer økonomisk opp mot hverandre, slik at vi kan velge den beste økonomiske beslutningen.

Siden alternativkostnaden er knyttet til det handlingsalternativ som ikke ble valgt, er det ikke en vanlig betalbar kostnad, men en kalkulatorisk kostnad. Dvs. en fiktiv, beregnet kostnad.

Begrepet er sentralt i samfunnsøkonomi, hvor vi tar utgangspunkt i at det er knapphet på ressurser. Bruker vi en ressurs til å produsere et gode, går vi samtidig glipp av andre goder vi alternativt kunne brukt ressursen til å produsere. Alternativkostnaden er derfor lik verdien av det godet som har høyest verdi av dem som ikke ble produsert (valgt). Verdien av godet vil her si betalingsvilligheten.

Eksempel:

Er du ute å spiser på restaurant, har du valgt bort alternativet å spise hjemme. Hvis restaurantbesøket kostet deg 1.000 kroner, og det ville kostet deg 100 kroner å spise hjemme, blir alternativkostnaden 900 kroner (1000-100).

Et annet eksempel kan være om du skal trykke en brosjyre eller bare distribuere den gratis som en nedlastbar PDF-fil på nettsidene dine.

Når brosjyren er klar koster det ingenting å legge den ut som en PDF-fil. Alternativet er å trykke brosjyren. Det vil koste 10 kroner per eksemplar, samt kostnaden til konvolutt og porto, for eksempel 25 kroner, samt arbeidskostnad ved pakking og utsendelse, for eksempel 15 kroner. Samlet verdi på dette alternativet blir da kr 50.

Samtidig vet vi, spesielt når det gjelder elektroniske brosjyrer, at ikke alle som laster den ned på nettet ville bestilt den som trykt katalog. Det er derfor ofte formålstjenlig å legge til et kontrolltall som justerer dette, for eksempel ved å gange antallet nedlastinger med 0,7 (man beregner da at 70% av de som har lastet ned brosjyren ville bestilt den på trykk).

Ser man da at den angjeldende brosjyren er blitt lastet ned 1000 ganger i løpet av en måned, blir regnestykket på den verdien dette representerer følgende:

1000 * 0,7 * 50 = 35 000 kroner ekstra per måned er alternativet

Har man flere brosjyrer for nedlasting på nettstedet, må man naturligvis gjøre det samme regnestykket for hver av dem, og så legge sammen sluttsummene for en totalverdi.

 

Kilder:

 • http://www.websuksess.no/category/verdivurdering/
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Beslutningsprosess

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kostnad-nytte-analyseValg av alternativ (beslutning) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Beslutning
 • Beslutningmodeller
 • Den rasjonelle beslutningsmodellen (economic man)
 • Deskriptiv beslutningmodell (administrative man )
 • Organisatoriske beslutningsmodeller
 • Beslutningsfaser (den problemløsende metoden)
 • Heuristikker og Biaser
 • Beslutningstre
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Beslutningstiler
 • Beslutninger under usikkerhet (feilkilder)
 • Beslutningsfeller
 • 10 årsaker til at vi tar dårlige beslutninger
 • Anbefalt beslutningsprosess
 • Beslutningsituasjon
 • Beslutningsproblem
 • Hvorfor er problemstillingen viktig?
 • Hvordan lage gode problemstillinger?
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Konsekvensanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Beslutningsregler
 • Kjøpslåing og forhandling
 • Ikke utsett beslutninger du kan ta idag
 • Implementeringstrategi
 • Resultat
 • Du leser nå artikkelserien: Kjøpsprosessen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Valg av alternativ (beslutning)Beslutningmodeller >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kjøpsprosessen
 • Forhold som virker inn på kjøpsadferd
 • Markedets betydning i kjøpsprosessen
 • Type kjøp: Nykjøp, gjenkjøp, merkjøp og tilleggskjøp
 • Kjøpsformer (strukturert-, ustrukturert- og impuls kjøp)
 • Lav og høyinvolveringsprodukter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Luksuskjøp
 • Beslutningsituasjon
 • Problemerkjennelse
 • Evoked set
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • Tostegs hypotesen – “jungeltelegrafen” (Word Of Mouth)
 • Opinionsleder
 • Influencers og influencer marketing
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Heuristikker og Biaser
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Beslutningmodeller
 • Beslutningsregler
 • Superstitional learning
 • Resultat
 • Etterkjøpsdissonans og etterkjøpsrasjonalisering
 • Kjøpsprosessen på bedriftmarkedet
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Salgsprosessen
 • Du leser nå artikkelserien: Kostander

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kalkulatoriske avskrivningerSunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad – utgift – utbetaling
 • Faste kostnader
 • Variable kostnader
 • Direkte- og indirekte kostnader
 • Kostnadsfordeling
 • Bedriftens totale kostnader
 • Kjerne-, støtte- og styringskostnader
 • Materiellkostnader (varekostnader)
 • Grensekostnad og differansekostnad
 • Transaksjonskostnader
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Kalkulatorisk kostnader
 • Kalkulatoriske renter
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Sunn kostnadstruktur – hemmeligheten bak enhver suksess
 • Kostnadsanalyse
 • Kostnad-nytte-analyse
 • Hvordan redusere kostnadene?
 • Du leser nå artikkelserien: Verdsettelse av nettsted

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhetROI | Return On Investment (avkastning på investering) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Kostnad- og inntektsanalyse – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • SEO : Konvertering – >> avgjør nettstedets lønnsomhet
 • Verdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet
 • Verdien av et nettsted ved salg