agenturer.no

Å beregne verdi utfra alternativkost betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte.

Ett eksempel kan være elektronisk distribusjon av en pdf-brosjyre. I et slikt tilfelle kan man beregne kostnaden ved å trykke denne brosjyren på papir, for eksempel 10 kroner per eksemplar, samt kostnaden til konvolutt og porto, for eksempel 25 kroner, samt arbeidskostnad ved pakking og utsendelse, for eksempel 15 kroner. Samlet verdi på denne konverteringen vil da bli kr 50.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg