Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det settes helt spesielle krav til arbeidsmiljøer hvor medarbeiderne sitter og arbeider foran en dataskjerm i korte eller lengre tid. Arbeidsmiljøloven pålegger alle virksomheter å sørge for en god tilrettelegging av hele dataarbeidsplassen, herunder valg av utstyr, pauser, synsundersøkelser og synshjelpemidler. Dette for å sørge for at dataarbeidsplassen er tilrettelagt og organisert at den gir trygghet mot fysiske og psykiske helseskader.0

Hvilke problemer skaper arbeid foran dataskjerm?

Arbeid foran en dataskjerm kjennetegnes av å være ensformige arbeidsbevegelser, fastlåste arbeidsstillinger, få arbeidsoperasjoner, hyppige gjentakelser og høyt tempo. Arbeidet stiller blant annet krav til synsfunksjon, finmotorikk, leseferdigheter og konsentrasjon.

Det er dokumentert sammenhenger mellom arbeid ved dataskjerm og utvikling av helseplager, for eksempel plager i øyne, hode, nakke, skuldre, øvre rygg, over- og underarm, håndledd og hud.

God tilrettelegging er viktig for å forebygge eller redusere slike helseplager. For utvikling av arbeidsrelaterte muskelskjelettplager er lav kontroll over egne arbeidsoppgaver og lav støtte fra nærmeste leder også kjente risikofaktorer.


Hvem gjelder dette?

Bestemmelsene gjelder for ansatte som utfører arbeidsoppgaver, hvor dataskjerm jevnlig benyttes som arbeidsredskap. De gjelder også når ansatte ikke benytter dataskjerm daglig, i ulike typer kontrollrom, ved sentralbord, i call-sentre mv.

Tilrettelegging og organisering

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss