agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler om Fundamental analyse

Den enkleste formen for predikering av fremtidig utbytte er å forutsette at utbytte vokser evig med en konstant rate.

Matematisk kan dette utledes som:

gordon

Dersom vi for eksempel antar at den siste dividenden til et selskap, D0, var 10 kroner. Da vil forventet dividende i t=1, med en konstant vekstrate på 5 prosent, g=0,05, bli D1 = 10 x 1,05 = 10,5. For hvilket som helst tidspunkt t vil Dt være lik dividenden i t=0 med veksten g i t perioder uttrykt som:

mod10

Dersom vi setter dette uttrykket inn i formelen for dividende modellen fra avsnittet ovenfor, får vi Gordon Growth modellen. Modellen tar utgangpunkt, som utledet, i et gitt utbytte per aksje som skal betales i ett gitt år, og en forutsetning om at utbyttet vokser med en konstant rate i all fremtid. Videre estimerer da nåverdien av den uendelige rekken av fremtidig utbytte.

Dersom alle år blir skrevet ut får vi en geometrisk rekke hvor hver faktor i uttrykket er lik det foregående multiplisert med en konstant, som er lik (1+g)/(1+r). Dette uttrykket kan bli forenklet algebraisk til en mer kompakt form:

mod11

Forutsetningen for bruk av denne formelen er at g er mindre enn r. Dersom g er større eller lik r vokser dividendene like fort eller raskere enn avkastningskravet og summen all fremtidig dividende ikke konvergerer. Ettersom modellen beregner nåverdien av uendelig fremtidig utbytte bør modellens avkastningskrav (r) og vekst (g) reflektere langsiktige forventninger til disse faktorene. Faktumet at modellen inneholder tre konstanter medfører at små endringer i en av faktorene vil ha store konsekvenser for en verdsettelse. Derfor bør det alltid utføres en sensitivitetsanalyse ved bruk av Gordon Growth formelen. Formelen blir mye brukt innen ulike verdsettelsesmetoder.

Kapitalens avkastningsverdi = K/(Rs – V)

K = normalisert kontantstrøm etter skatt
Rs = realavkastningskravet til egenkapitalen etter skatt
V = årlig realvekst i kontantstrømmen

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << DividendemodellenResidual Income (EVA) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategisk analyse
 • Rammeverk for den strategiske analysen
 • Rammeverk for regnskapsanalyse
 • Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse
 • Analyse og justering av målefeil
 • Rammeverk for forholdstallsanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen