Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Styring- og kontroll av salgsorganisasjonen og den enkelte selgers innsats er en av de viktigste operative oppgaven til en salgsleder.

Styring- og kontrollsystemer

For å oppnå en god styring og kontroll av organisasjonen må salgsorganisasjonen ha hensiktsmessige styring- og kontrollsystemer, slik at salgslederen gjennom å bruke dem kan øve innflytelse og styre aktivitetene til selgerne i den retningen ledelsen ønsker. Kun da er det mulig å skape en effektiv salgsorganisasjon..

Utfordringene salgslederen står ovenfor her er de samme som vi har beskrevet i artikkelserien om styring- og kontrollperspektivet til Systemanalytisk Verdiledelse. En artikkelserie vi anbefaler at du leser for å lære hvilke styrings- og kontrollsystemer en salgsleder bør vurdere og hvilke virkemidler salgslederen har til rådighet for å styre og kontrollere innsatsen på avdeling, gruppe og individnivå. 


Styrings- og kontrolloppgaver

styring-selgere

Kontrollaktivitetene innen salg har tradisjonelt vært overvåkning, evaluering, veiledning og belønning av selgerens måloppnåelse (se figuren over). I denne vurderingen er det vanlig å evalueres salgsresultatene på den ene siden opp mot de prosessene som benyttes og selgerens egen atferd på den andre siden.

Sentrale styrings- og kontrolloppgaver for salgslederen er:

  • Salgsplanlegging på et organisatorisk og individuelt nivå
  • Sette realistiske salgsmål for salgsorganisasjonen, salgsteamene og selgerne.
  • Overvåking av avdelingens, salgsteamene og selgernes individuelle resultatoppnåelse i forhold til salgsmålet, for å lære av det, finne forbedringsområder og eliminere negative avvik gjennom resultatstyring og balansert målstyring.
  • Evaluere og bedømme innsatsen gjennom tilbakemeldinger rundt selgerens profesjonelle utvikling og kvaliteten på salgsarbeidet, for deretter komme frem til sammen med selgeren hvordan salgsinnsatsen bør endres for å eliminere negativt avvik eller bygge opp under positivt avvik.
  • Veilede selgerne gjennom opplæring, undervisning, kursing, trening og evaluering av innsatsen ute i feltet sammen med den enkelte selger. Inkludert assistere med utviklingen av deres individuelle potensial og selvrealisering.
  • Belønne innsatsen korrekt i forhold til resultatene gjennom veloverveid bruk av økonomiske og ikke-økonomiske incentiver på bakgrunn av personlig utvikling eller oppnådde salgsresultater.

Styringsverktøy

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.