Domene og webhotell fra OnNet.no

Styring- og kontroll av salgsorganisasjonen og den enkelte selgers innsats er en av de viktigste operative oppgaven til en salgsleder.

Styring- og kontrollsystemer

For å oppnå en god styring og kontroll av organisasjonen må salgsorganisasjonen ha hensiktsmessige styring- og kontrollsystemer, slik at salgslederen gjennom å bruke dem kan øve innflytelse og styre aktivitetene til selgerne i den retningen ledelsen ønsker. Kun da er det mulig å skape en effektiv salgsorganisasjon..

Utfordringene salgslederen står ovenfor her er de samme som vi har beskrevet i artikkelserien om styring- og kontrollperspektivet til Systemanalytisk Verdiledelse. En artikkelserie vi anbefaler at du leser for å lære hvilke styrings- og kontrollsystemer en salgsleder bør vurdere og hvilke virkemidler salgslederen har til rådighet for å styre og kontrollere innsatsen på avdeling, gruppe og individnivå. 

Styrings- og kontrolloppgaver

styring-selgere

Kontrollaktivitetene innen salg har tradisjonelt vært overvåkning, evaluering, veiledning og belønning av selgerens måloppnåelse (se figuren over). I denne vurderingen er det vanlig å evalueres salgsresultatene på den ene siden opp mot de prosessene som benyttes og selgerens egen atferd på den andre siden.

Sentrale styrings- og kontrolloppgaver for salgslederen er:

  • Salgsplanlegging på et organisatorisk og individuelt nivå
  • Sette realistiske salgsmål for salgsorganisasjonen, salgsteamene og selgerne.
  • Overvåking av avdelingens, salgsteamene og selgernes individuelle resultatoppnåelse i forhold til salgsmålet, for å lære av det, finne forbedringsområder og eliminere negative avvik gjennom resultatstyring og balansert målstyring.
  • Evaluere og bedømme innsatsen gjennom tilbakemeldinger rundt selgerens profesjonelle utvikling og kvaliteten på salgsarbeidet, for deretter komme frem til sammen med selgeren hvordan salgsinnsatsen bør endres for å eliminere negativt avvik eller bygge opp under positivt avvik.
  • Veilede selgerne gjennom opplæring, undervisning, kursing, trening og evaluering av innsatsen ute i feltet sammen med den enkelte selger. Inkludert assistere med utviklingen av deres individuelle potensial og selvrealisering.
  • Belønne innsatsen korrekt i forhold til resultatene gjennom veloverveid bruk av økonomiske og ikke-økonomiske incentiver på bakgrunn av personlig utvikling eller oppnådde salgsresultater.

Styringsverktøy

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.