Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

teori-virkelighet

Definisjon: – Hva er en teori?

En god definisjon av begrepet teori er:

“En teori er et forenklet bilde av virkeligheten”

teori

Ordet teori kommer fra det greske verbet teorein som betyr “beskue, betrakte, gjennomtenke, reflektere beskue, betrakte, gjennomtenke og reflektere”.


Teori i dagligtale

En måte å forstå betydningen av ordet teori når det gjelder vitenskap, er å se på hva det ikke betyr.

Når vi i dagligtale sier ting som ”jeg har en teori om at person X liker blonde jenter”, er dette noe ganske annet enn hva man legger i ordet i vitenskapen. At person X liker blonde jenter, er en gjetning, kanskje vagt basert på tidligere erfaringer (du har sett han 2-3 ganger sammen med blonde jenter i sosiale lag).

De fleste av oss bruker ordet ”teori” på samme vis som vi bruker ordene ”idé”, “ubekreftet antagelse” eller en “gjetning“. I vitenskapelig sammenheng brukes ordet i motsatt betydning. I vitenskapen omtales en teori som en sett bekreftede hypoteser og koblinger mellom ulike begreper. En beskrivelse på hvordan vi forstår og forholder oss til fakta og verden.

Andre definerer i dagligtale en teori som “det motsatte av praksis“, noe som også er direkte det motsatte av den vitenskaplige betydningen av begrepet. En teori er hypoteser som er testet gjentatte ganger for å kunne verifisere den vitenskaplig teorien.

Teori i vitenskapen

En akademisk forklaring av teoribegrepet, er å si at en teori er:

en påstand som knytter sammen ulike teoretiske begreper og hypoteser om et fenomen.

Andre vitenskaplige definisjoner av begrepet teori er:

“En teori er en testet antagelse om virkeligheten, en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen. Etter å ha testet om en hypotese gir et mer sant enn falskt bilde av virkeligheten omtales den ofte som en teori” (Wikepedia)

“En teori er et system eller kompleks av antagelser som er fremsatt som forklaring på en rekke kjensgjerninger eller fenomener” (Store Norske Leksikon)

En litt mer folkelig definisjon er å si at en teori er et forenklet bilde av virkeligheten som er utformet slik at den kan danne utgangspunkt for empiriske undersøkelser. En teori må derfor ha en forankring i empiri og/eller logiske resonnementer. 

Teori = Begreper + Hypoteser/påstander

For at en teori skal være vitenskapelig må den oppfylle fire kriterier, den må (Tufte og Christoffersen, 2010):

  1. ha et visst generalitetsnivå
  2. være en forenkling av virkeligheten
  3. si noe om regelmessigheter
  4. si noe om sammenhenger mellom fenomener 

Hvordan oppstår en teori?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss