Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter
Kryptovaluta
Photo by Joshua Woroniecki

Kryptovaluta – en utfordrer til dagen fiat penger

Kryptovaluta har vist seg å være en banebrytende innovasjon innen finanssektoren. Fra å være en marginal og teknisk form for betaling for spesielt interesserte, har kryptovaluta i dag vokst til å bli en integrert del av det globale økonomiske systemet. Årsaken til dette er enkel. Kryptovaluta har en del unike fordeler sammenlignet med tradisjonelle fiat-valutaer som norske kroner, amerikanske dollar, euro og andre kjente valutaer.

Denne veksten reflekteres i hvordan de har tatt plass som legitime betalingsmidler, investeringsverktøy og til og med som grunnlag for nye former for økonomiske tjenester. Denne nye formen for valuta har skapt bølger langt utover de tradisjonelle økonomiske grensene, og presenterer en rekke unike fordeler sammenlignet med tradisjonelle fiat-valutaer som norske kroner, amerikanske dollar, euro og andre.

Kryptovalutaenes natur og de underliggende teknologiene, som blockchain, tilbyr en ny og oppdatert tilnærming til hvordan verdier og eiendom kan opprettes, overføres, og verifiseres digitalt uten behov for tradisjonelle finansielle mellommenn. Dette representerer ikke bare en teknologisk forbedring, men også en kulturell og økonomisk skift som kan demokratisere tilgangen til kapital og finansielle tjenester på global skala.

La oss dykke dypere inn i syv overbevisende grunner til at kryptovaluta ofte kan være et bedre valg enn tradisjonelle fiat-penger:

1.  Forbedret sikkerhet

Sikkerhet og personvern er avgjørende aspekter ved alle online transaksjoner. Kryptovalutaer adresserer disse bekymringene effektivt gjennom avansert bruk av kryptografi. Hver transaksjon sikres og verifiseres av et nettverk av datamaskiner (nodes) ved bruk av blockchain teknologien som gjør det umulig å manipulere transaksjonen. Dette høye sikkerhetsnivået er spesielt verdifullt i en tid hvor den digitale sikkerheten stadig blir satt på en prøve.

2. Anonymitet

Kryptovalutaer tilbyr brukerne større personvern enn tradisjonelle finansielle systemer ved at brukerne får en betydelig grad av anonymitet. Her kan brukere for eksempel overføre penger til hverandre via kryptovaluta uten at myndighetene automatisk får beskjed om dette. 

I følge Norskecasinoeronline.com har kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum, Litecoin og DogeCoin i dag blitt populære på “norske” online casino. Dette fordi norske myndigheter har begynt å blokkere inn og utbetalinger fra norske bankkonto som går til nettsteder som driver med pengespill. For å unngå denne blokkeringen har denne bransjen begynt å ta i bruk kryptovaluta istedenfor fiat-valuta, slik at spillerne enkelt kan gjøre både både innskudd og uttak på kontoen sin.

3. Reduserte transaksjonskostnader

Ved å eliminere tradisjonelle mellommenn som banker og betalingsbehandlere, tilbyr kryptovalutaer betydelig lavere transaksjonskostnader. Dette er spesielt verdifullt i internasjonal handel, hvor konvensjonelle metoder ofte medfører høye gebyrer for valutakonvertering og banktjenester. For små bedrifter og individuelle handelsmenn kan disse besparelsene være forskjellen på en levedyktig og en ulønnsom operasjon. 

4. Umiddelbare transaksjoner

En av de mest markante fordelene med kryptovaluta er transaksjonshastigheten. Kryptovaluta tillater nær øyeblikkelige innskudd og rask uttak fra diverse nettplattformer. Dette står i skarp kontrast til bankoverføringer mellom to land som kan ta flere dager. Denne egenskapen er kritisk for både privatpersoner og virksomheter som trenger umiddelbar tilgang til sine midler, eller som må gjennomføre hurtige betalinger internasjonalt. Raskere transaksjoner forbedrer likviditeten og effektiviteten i økonomiske transaksjoner, noe som er avgjørende i en stadig mer globalisert økonomi.

5. Desentralisert natur og grenseløshet

Som et resultat av at kryptovaluta er et grenseløst og desentralisert verdiobjekt og betalingssystem har det vokst opp en mengde DeFi (desentralisert finans) tjenester i markedet som er blitt stadig mer populære. DeFi finansielle produkter og tjenester som benytter desentralisert teknologi, og hvor kryptovaluta er involvert på en eller annen måte. Dette er tjenester som ikke er kontrollert av eksterne myndigheter og som opererer utenfor nasjonale restriksjoner og politiske reguleringer. 

I enkelte land kan det være vanskelig å overføre penger til et annet land uten å komme opp med masse dokumentasjon om hvor pengene kommer fra, at de er beskattet og hva som er formålet med pengene. Selv om dette kanskje er legitime grunner krever dette masse arbeid, at du må fysisk oppsøke banken og det tar tid. Å overføre pengene fra et land til et annet som kryptovaluta, hvor kryptovalutaen går fra en krypto-konto til en annen kan da være en raskere og rimeligere løsning, 

I internasjonal handel og investeringer tilbyr kryptovalutaer fordeler ved å eliminere behovet for mellommenn og ekstra kostnader.

6. Innovasjon og fremtidig potensial

Kryptovalutaer og tilknyttet blockchain-teknologi står i spissen for finansiell innovasjon, ved å tilrettelegge for smarte kontrakter og andre avanserte funksjoner som har potensial til å transformere hvordan kontrakter gjennomføres og eiendeler forvaltes. Disse teknologiene muliggjør automatisering av juridisk relevante handlinger og hendelser i henhold til forhåndsbestemte vilkår i en kontrakt, noe som kan revolusjonere flere sektorer ved å øke effektiviteten og redusere behovet for manuell inngripen.

I tillegg har kryptovalutaer potensialet til å integreres med fremvoksende teknologier som Internet of Things (IoT), noe som kan ytterligere forbedre og effektivisere prosesser som for eksempel supply chain management. Dette bidrar til å skape en mer sammenkoblet og effektiv global økonomi for deg, der hvor kryptovalutaer spiller en nøkkelrolle i å fremme nye og innovative måter å håndtere dine økonomiske transaksjoner på.

7. Ytterligere fordeler og bredere påvirkning

Kryptovalutaer gir også økt markedsadgang til brukere som mangler tilgang til tradisjonelle banktjenester. Dette er kanskje spesielt relevant for personer i underbankede eller umodne økonomier, hvor moderne finansielle tjenester er begrensede eller helt fraværende. Kryptovalutaer tilbyr slik en unik mulighet til å delta i det globale økonomiske systemet gjennom en enkel smarttelefon og en internettforbindelse.

På samme måte kan små bedrifter og oppstartsbedrifter dra nytte av kryptovaluta for å skaffe seg tilgang til globale markeder uten de vanlige barrierene forbundet med tradisjonelle finansieringsmetoder. Ved å bruke kryptovaluta, kan disse bedriftene unngå høye transaksjonskostnader og kompliserte bankprosedyrer, noe som muliggjør raskere ekspansjon og mindre økonomisk friksjon. Noe å tenke på for den som vurderer å sette opp en portal for å handle over nettet.

I tillegg kan kryptovalutaer fremme sosial og økonomisk innovasjon ved å tilby nye måter å samle inn midler på, som crowdfunding og tokenisering. Dette kan åpne opp for alternativ finansiering for prosjekter som ellers ville ha slitt med å tiltrekke seg tradisjonell finansiering, og på den måten støtte lokalsamfunn og oppstart av nye bedrifter. Det er med andre ord også sosiale fordeler i kryptoverden.

Ulemper ved kryptovaluta

I likhet med fiat-valutaene har også kryptovaluta sine ulemper. Den største ulempen i dager antagelig at alle kryptovaluta svinger enormt i verdi. Verdien på en kryptovaluta kan gå opp eller ned 10-20% i løpet av et døgn. Det skjer sjelden ved tradisjonelle fiat-valutaer. I praksis betyr det at du ikke er sikker på at du mottar den samme summen som du sendte, da kryptokursen kan ha endret seg fra du sendte til du mottok kryptovalutaen og fikk vekslet pengene tilbake til din lokal valuta.

Siden dine kryptovaluta ikke forvaltes av et mellomledd er du avhengig av å ikke miste passordet til din krypto lommebok. Mister du passordet til din krypto lommebok mister du også tilgangen til alle dine kryptovaluta, da det her ikke finnes noen “glemt passord” funksjon her. 

Avsluttende tanker

Kryptovalutaens evne til å drive innovasjon, forbedre tilgjengelighet og effektivitet, samt styrke sikkerhet og personvern, kan ikke undervurderes. Disse egenskapene fortsetter å forme fremtiden for det globale finanssystemet, og demonstrerer hvorfor kryptovalutaer ofte tilbyr overlegne løsninger sammenlignet med tradisjonelle fiatvalutaer.

Som vi har vist introduserer kryptovalutaer en rekke fordeler, fra økt sikkerhet og reduserte kostnader til forbedret effektivitet og muligheten for grenseløse transaksjoner globalt. Disse fordelene gjør dem til et attraktivt alternativ i mange ulike økonomiske sammenhenger. Denne innovative tilnærmingen er drivkraften bak dens mange anvendelser og underbygger hvorfor kryptovalutaer ikke bare er et levedyktig alternativ til fiat-penger, men i mange tilfeller er dette en overlegen løsning på dagens økonomiske utfordringer. Med sitt omfattende potensial for innovasjon, tilgjengelighet og effektivitet fortsetter kryptovalutaer å forme og forandre hvordan vi forstår og engasjerer oss i det globale økonomiske landskapet.