Domene og webhotell fra OnNet.no

Bitcoin og kryptovaluta
Photo by Kanchanara

I en verden der digital valuta har gått fra å være en obskur ide til å bli en finansiell kraft som ikke kan ignoreres, har Bitcoin (BTC) lenge stått fremstått som den ubestridte lederen innen kryptovalutaer. 

Men med et stadig økende antall nye digitale valutaer som dukker opp, stiller mange investorer seg spørsmålet: – Er Bitcoin fortsatt den beste kryptovalutaen å eie i 2024? Og hvordan er BTC sett opp mot sine største konkurrenter?

Sammenligning: Bitcoin versus altcoins (alternativ til Bitcoin)

Bitcoin ble lansert i 2009 som den første desentraliserte digitalvalutaen basert på blockchain-teknologi. Det primære formålet var å muliggjøre peer-to-peer-transaksjoner uten behov for en sentral myndighet. 

Etter en rolig start har Bitcoin hatt en astronomisk vekst, hvor verdien av valutaen har gått fra å være verdt noen få cent til å nå astronomiske verdier. Disse suksesshistoriene har ikke bare tiltrukket investorer, men også stimulert utviklingen av tusenvis av nye kryptovalutaer. Disse nye kryptovalutaene kalles Altcoin. Et begrep som dekker alle alternativer til Bitcoin (BTC).

Mange av disse nye Altcoins prøver å vokse gjennom å takle de utfordringene BTC sliter med på en bedre måte enn BTC er i stand til. F.eks. prøver de å tilby bedre  transaksjonstider og mindre energiforbruk. 

La oss se på tre av dem. Fra den nest største kryptocoinen, til primær eksempelet på memecoins. 

Bitcoin mot Ethereum

Vi kan ikke komme utenom sammenligningen uten å sammenligne Ethereum (ETH) opp mot Bitcoin. Dette fordi Ethereum er den største kryptovalutaen etter Bitcoin, målt i markedsverdi.

Mens BTC ble skapt som et digitalt alternativ til penger, med fokus på å være et desentralisert betalingsmiddel, er Ethereum designet som en plattform for å kjøre desentraliserte applikasjoner (dApps) og smarte kontrakter. Dette gjør Ethereum mer til en global datamaskin enn bare en valuta. Selve valutaformen Ether er ofte å se på lister over ulike kryptovalutaer som er de beste å investere i, og det med god grunn.

På transaksjonsnivå har Ethereum kortere transaksjonstider og lavere transaksjonskostnader enn Bitcoin, men Ethereum har også hatt perioder med høye gebyrer.

Den største forskjellen finner når vi sammenligner konsensumekanismene. Mens Bitcoin bruker Proof of Work (PoW), som krever betydelig beregningskraft og energi, har Ethereum planer om å fullføre overgangen til Proof of Stake (PoS) gjennom Ethereum 2.0-oppgraderingen. En oppgradering som vil redusere energiforbruket betydelig og potensielt øke transaksjonshastighetene.

Bitcoin mot Solana

Solana er kjent for sin høye ytelse og skalerbarhet, med kapasitet til å behandle tusenvis av transaksjoner per sekund. Bitcoin kan til sammenligning kun behandle syv transaksjoner per sekund. Transaksjonskostnadene er også vesentlig lavere enn Bitcoin tilbyr. I motsetning til Bitcoin, som primært tjener som digitalt gull og betalingsmiddel for investorene, fokuserer Solana på å støtte høyfrekvente blockchain-applikasjoner.

I motsetning til Bitcoin kan Solana og Ethereum bruke smarte kontrakter, som er avgjørende for å kjøre banebrytende applikasjoner (dApps), desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT). Til tross for at Solana er en av de raskeste blokkjedene der ute, har Solana også møtt kritikk for å være for sentralisert, med svært få validerende noder sammenlignet med Ethereum.

Selv om Solana vokser raskt i popularitet, er valutaen fortsatt relativt ny. De jobber derfor fortsatt med å bygge sitt økosystem og brukerbase. Skjønt vi ser en kraftig økning i interesse rundt Solanas SOL token, så her kan det være mange muligheter.

Bitcoin mot Dogecoin

Dogecoin ble opprinnelig opprettet som en spøk basert på et populært internett-meme. Til tross for sin humoristiske opprinnelse, har Dogecoin oppnådd en betydelig følgerskare og brukes i noen grad for tips og mikrotransaksjoner på grunn av lave overføringskostnader, og har kickstartet en revolusjon av såkalte “meme coins”.

Det er ikke overraskende at Bitcoin betraktes som mer robust og sikker. Dogecoin, selv om det har et kjærlig samfunn, har ikke samme nivå av sikkerhet eller institusjonell støtte som Bitcoin.

Bitcoin er langt mer verdifull i form av markedsverdi og er generelt sett på som en mer stabil investering enn Dogecoin, som lik andre memecoins kan oppleve store svingninger i pris basert på oppmerksomhet og kommentarer fra høyprofilerte individer.

Markedsytelse og volatilitet

Til tross for de store innovasjonene de nye altcoins har tilført kryptovaluta nettverket, så forblir Bitcoin den ledende kryptovalutaen – målt etter markedsverdi. Noe som reflekterer dens vedvarende popularitet og investorenes tillit. 

Bitcoin har siden etableringen i 2009 vist seg å ha en bemerkelsesverdig evne til å opprettholde sin verdien over tid, til tross for perioder med ekstrem volatilitet. Med volatilitet menes svingninger i valutakursen.

Mens altcoins ofte kan tilby høyere potensielle avkastninger, kommer de også med høyere risiko og volatilitet. Dette fordi disse valutaene har mindre nettverk, færre brukere og lavere markedsverdi. I skrivende stund ser vi også en eksplosiv vekst i BTC, med muligheter for å nå en ny “all time high” verdi.

Investeringssynspunkt: Likviditet og adopsjonsrate

Fra et investeringsperspektiv er likviditet og adopsjonsrate viktige faktorer å vurdere. Med likviditet menes hvor mange som kjøper og selger kryptovaltuaen i løpet av en dag, men adopsjonsrate refererer til hvem som kjøper og selger denne kryptvalutaen.

Bitcoin nyter i dag en høy likviditet og bred adopsjon blant privatpersoner og institusjoner, sammenlignet med de andre altcoins. Dette gjør Bitcoin til et mer tilgjengelig og pålitelig investeringsvalg enn altcoin. Dens lange historie og etablerte nettverk gir investorene en større sikkerhet,  sammenlignet med de mer spekulative og volatile altcoins.

På den andre siden tilbyr altcoins potensielle fordeler gjennom sine innovasjoner og nisjefunksjonalitet, som kan tiltrekke seg investorer med en spesifikk interesse eller tro på en bestemt teknologisk utvikling. For at disse valutaene skal utfordre Bitcoins dominans, må de demonstrere varig verdi, sikkerhet, og evnen til å oppnå bred adopsjon. Noe de ennå ikke har gjort.

Personlig investeringsstrategi: Diversifisere eller doble ned på Bitcoin?

For de som vurderer Bitcoin i 2024, er det viktig å vurdere både risiko og potensial. Mens det kan argumenteres for en diversifisert portefølje for å spre risiko, vil det også måtte fremheves at Bitcoins historiske ytelse og fundamentale styrke gjør det til en uunnværlig del av enhver kryptoportefølje. Risikostyring og en veloverveid langsiktig strategi vil være nøkkelen til suksess.

Konkludert

Bitcoin har utvilsomt formet landskapet for digitale valutaer og vil fortsette å være en betydelig kraft i kryptovalutamarkedet i 2024. Bitcoin sin styrke er at den er verdens første og mest annerkjente kryptovaluta. Noe som gir potensielle investorer en større sikkerhet for nåværende og fremtidige investeringer enn altcoins kan gi.

Til tross for at Bitcoin er bautaen i kryptoverdenen, er dette et landskap son utvikler seg raskt. De pågående innovasjonene og forbedringene som de nye altcoins har introdusert representerer ikke bare utfordringer for Bitcoin sin dominans, men er også et viktige skritt fremover for hele kryptomarkedet. Suksessen til disse digitale valutaene vil avhenge av deres evne til å løse reelle problemer, sikre brukernes tillit, og navigere i det regulatoriske landskapet.

Når vi beveger oss fremover, kan vi forvente at konkurransen mellom Bitcoin og altcoins vil føre til ytterligere innovasjoner, med potensialet til å transformere ikke bare finanssektoren, men også mange andre aspekter av våre digitale liv. For investorer som vil trekke det meste ut av markedet betyr dette en verden av muligheter, men også nødvendigheten av nøye overveielse og due diligence når man navigerer i dette dynamiske og stadig skiftende landskapet.