Hjem Aksjemarkedet

Aksjemarkedet

Aksje

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap som gir deg rett til å avgi stemme på generalforsamlingen som fordeler overskuddet i selskapet

Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Aksjekurs

Aksjesparing og aksjespekulasjon går ut på å kjøpe en aksje en en kurs og selge den senere for en høyere kurs enn det man selv kjøpte aksjen for.

Aksjekapital

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Stiftelsesdokument og vedtekter

Den avtalen aksjetegnerne inngår om å stifte aksjeselskapet, kalles i aksjeloven et «stiftelsesdokument». De som skal tegne selskapets aksjer, må gå sammen om å opprette dette stiftelsesdokumentet.

Aksjonæravtale

En aksjonæravtale er en avtale som er inngått mellom aksjonærene i et aksjeselskap, og etableres for å regulere aksjonærenes forhold til de øvrige aksjonærene i selskapet og selskapets aksjer.

De magiske prosentsatsene i aksje- og allmennaksjeselskaper

Ønsker du å ta en strategisk investering i et aksje- eller allmennaksjeselskap finnes det en del magiske eierprosentsatser som det er viktig å være klar over

Ulike typer aksjehandel

Det finnes mange ulike former for aksjehandel. Dette er de vanligste formene for aksjehandel

Hvordan tjene penger på aksjer?

Det er flere måter folk kan tjene penger på aksjer - enten vi snakker om aksjeporteføljer eller enkeltaksjer.

Investor, trader eller en mellomting?

Hva er du? En investor, trader eller en mellomting? Motivet ditt avgjør hvordan vi tenker og handler i aksjemarkedet.

Det norske aksjemarkedet

Aksjemarked er et marked hvor det kjøpes og selges aksjer. Med marked menes:Et sted hvor en kjøper og selger møtes for å gjennomføre en transaksjon.Aksjemarkedet...

Noterte aksjer

Aksjer som omsettes på Oslo Børs ASA. Det vil si aksjer som du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot Oslo Børs.

Unoterte aksjer

Unoterte aksjer er aksjer som ikke er børsnoterte. Det vil si aksjen ikke kan kjøpes eller selges via Oslo Børs. Dette markedet kalles populært for "gråmarkedet" eller OTC-listen.

Det internasjonale aksjemarkedet

En gjennomgang av det internasjonale aksjemarkedet - fra A til Å.

Børsen

En børs er en organisert markedsplass hvor kjøpere og selgere møtes for å omsette verdipapirer.

Aksjeindeks

En aksjeindeks er en indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid. En aksjeindeks består av et sett med utvalgte aksjer....

Skatteregler for aksjehandel

Fortjeneste på kjøp og salg av aksjer beskattes med 28 prosent, og om man taper penger på aksjeinvesteringene kan man trekke fra 28 prosent av tapet på skatten man må betale det året.

Verdipapirsentralen (VPS)

Et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven

Hvordan kjøpe en aksje på Oslo Børs?

Du kan ikke å troppe opp personlig på Oslo Børs for å kjøpe aksjer. Du må gå igjennom et meglerhus som har en avtale med Oslo Børs

Meglerhus eller Internett handel?

Når det gjelder kjøp og salg av aksjer notert på Oslo Børs har du tre muligheter. Trenden går her fra meglerhus mot netthandel

Hvilken risiko er du villig til å ta?

Alle vet at investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko. Det er derfor viktig at du vet hva risiko er og hvordan du går frem for å vurdere hvilken risiko en investering medfører

Risiko typer (Systematisk- og usystematisk risiko)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko: usystematisk risiko og systematisk risiko

Investeringsplan

Å lage en investeringsstrategiplan er et viktig skritt på veien til å bli en vellykket investor. En investeringsstrategi er egentlig et sett med regler som du følger, for å gjennomføre investeringene dine. Husk bare...

Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?

Aksjefond og indeksfond er idag de tryggeste formene for aksjeinvesteringer, mens kjøp av enkeltaksjer er den mest risikofylte formen for aksjeinvestering.

Aksjeportefølje

En aksjeportefølje er en samling enkeltaksjer i ulike aksje- og/eller allmennaksjeselskaper.

Hvordan velge ut aksjene i porteføljen?

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å velge ut enkeltaksjene til din aksjeportefølje.

Giring og marginhandel

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren din, og bruke disse til å investere for.

Shorting og shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

“Stop-loss” beskytt din aksjeportefølje

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg.

Universelle aksjeråd

På denne siden har vi samlet en del universelle aksjeråd for dem som ønsker å begynne å spare eller investere i aksjer for første gang.

Styr unna meglertriksene

Her er triksene useriøse meglere og finansrådgivere benytter seg av:

Hvordan bli rik på langsiktig aksjesparing?

Historisk sett er det ingen annen langsiktig investering som gir deg en høyere avkastning enn langsiktig aksjesparing.

Forventningsteorien (prosessorientert motivasjonsteori)

Vrooms prosessorienterte forventningteori er en motivasjonmodell som prøver å vise oss at alle menneskelige handlinger er rasjonelt motivert.
Close