Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er vanlig å dele inn kostnadene i:

  1. betalbare kostnader – kostnader som kan betales i rene penger, enten nå eller senere.
  2. kalkulatorirske kostnader – kostnader som ikke har noen direkte tilknytning til utgiftene og som ikke fører til utbetalinger eller har noe billag i regnskapet. De må derfor beregnes, derav betegnelsen kalkulatorirsk.

real-ligningenKalkulatorirske kostnader kjennetegnes av at de er beregnede kostnader.

Kostnadsberegningen skjer fordi den tilsvarende utgift i finansregnskapet mangler, eller fordi beløpet i finansregnskapet ikke gir riktig uttrykk for forbruket av produksjonsfaktorer i perioden. På grunn av de kalkulatorirske kostnadenes natur er de å regne som en indirekte kostnad.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss