Hjem Organisasjon og ledelse Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Fremkommelighet

Fremkommelighet er hvorvidt renholder med tralle og/eller maskinelt utstyr kan bevege seg i bygget uten unødvendige hinder

Tepper

Tepper er en oppsamlingsplass for ulike forurensninger; dyreflass, middrester, pollen, matrester, bakterier, bakterierester, støv og partikler.

Renhold

Renhold er en viktig støtteaktivitet i enhver virksomhet. Statistisk sett utgjør renhold og energi omtrent 25% av driftsutgiftene for en eiendom

Trapper

Trapper som er plassert i hovedfartsårer i et bygg er kritiske for renholdere av to grunner;

Utforming av inngangsparti

Et riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon i renholdskostnadene på 10-15 %. Samtidig som det er virksomhetens ansikt utad.

Supportperspektivet

Tar for seg alt virksomheten foretar seg som ikke er direkte knyttet til den operative kjernen eller markeds enheten.

Hvor tilgjengelig er flaten?

Å unngå støvdepot er viktig. Eksempler på typiske støvdepot er åpne hyller, toppen av frittstående garderobeskap, vinduskarmer i glassvegger som går over flere plan og eksponerte ventilasjonskanaler.