Series: Holistisk Systemledelse

En artikkelserie som lærer deg å tenke helhetlig når du skal utvikle en organisasjon eller endre. Ledelseteorien er utviklet av den norske teoretikeren Kjetil Sander.

markedssystem

Markedssystem

Denne artikkelen er del 3 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 15 av 27 artikler i om Grunnleggende markedsføring

Denne artikkelen er del 4 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 6 av 20 artikler i om Research fasen

Markedsystemet er omgivelsene som omgir en virksomhet og omfatter alle interessenter som har interesse av å påvirke organisasjonens eksistens, vekst og kurs i fremtiden.

Les mer
styring

Styring og kontroll av virksomheten

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 1 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 9 av 9 artikler i om Driftsfasen til selskapet

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Les mer
tillit

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Denne artikkelen er del 12 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 34 av 46 artikler i om Endringsledelse

Denne artikkelen er del 15 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Organisasjonskultur

Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler i om Organisering av organisasjonen

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.

Les mer
Business Intelligence

Business Intelligence (BI)

Denne artikkelen er del 13 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler i om Business Intelligence

Denne artikkelen er del 24 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Denne artikkelen er del 17 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Et etterretningsystem som samler inn forretningkritisk informasjon som skal gjøre folk i stand til å treffe bedre beslutninger på bakgrunn av data.

Les mer
bigdata

Forretningsgrunnlag

Denne artikkelen er del 17 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 14 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Forretningsplan

En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme, forretningsmodell og verdigrunnlag. Grunnlaget for den strategiske kjernen

Les mer
rbk-verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Denne artikkelen er del 18 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 4 av 25 artikler i om Moral & etikk

Denne artikkelen er del 11 av 37 artikler i om Lærende organisasjoner

Denne artikkelen er del 5 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 8 av 23 artikler i om Forretningsplan

Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her

Les mer
Strategi-E

Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 19 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Forretningsplan

Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode

Les mer