Series: Strategisk kjerne

Den strategiske kjernen angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten skal følge i en planleggingsperiode. I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike delene av den strategiske kjernen.

Strategi-E

Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 11 av 23 artikler i om Forretningsplan

Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 19 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Den strategiske kjernen tar for seg hvilke mål og strategier virksomheten skal nå og følge i en planperiode

Les mer
styring

Styring og kontroll av virksomheten

Denne artikkelen er del 9 av 9 artikler i om Driftsfasen til selskapet

Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler i om Strategisk kjerne

Denne artikkelen er del 3 av 26 artikler i om Psykososialt arbeidsmiljø

Denne artikkelen er del 1 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Les mer