Series: Strategisk kjerne

Den strategiske kjernen angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten skal følge i en planleggingsperiode. I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike delene av den strategiske kjernen.