Series: Konkurrent

Artikler som går igjennom konkurrentbegrepet, forklarer hvordan du gjennomfører en konkurranse- og konkurrentanalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.

oslo-bors

Monopolistisk konkurranse

Denne artikkelen er del 7 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 14 av 22 artikler i om Markeder

Denne artikkelen er del 19 av 32 artikler i om Pris

Ved monopolistisk konkurranse produserer bedriftene produkter som skiller seg fra hverandre i kvalitet og utforming, men bedriftene konkurrerer om de samme etterspørrerne. Monopolistisk konkurranse kalles derfor ofte for merkevarekonkurranse,

Les mer
implementeringstrategi

Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 1 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Les mer
konkurranseanalyse

Konkurrentanalyse («5 forces»)

Denne artikkelen er del 24 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Denne artikkelen er del 8 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Research fasen

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Les mer
kundeverdianalyse

Kundeverdianalyse

Denne artikkelen er del 28 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 3 av 38 artikler i om Markedsplan

Denne artikkelen er del 33 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 11 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 9 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 13 av 20 artikler i om Research fasen

Alt kunder legger vekt på før, under og etter kjøp av et produkt eller tjeneste på et psykologisk, sosialt og funksjonelt nivå

Les mer
Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Tiltakmatrise (“dyktighet/viktighet” matrisen)

Denne artikkelen er del 29 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 35 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 12 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 10 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Tiltaksmatrisen, også kalt “dyktighet/viktighet” matrisen er et kraftfullt analyseverktøy som bør brukes i forbindelse med analysen av arbeidsbetingelsene, da den viser hvor dyktige organisasjonen er på de områdene som er viktige for kunden – sett i forhold til konkurrentenes prestasjonsnivå.

Les mer