Hjem Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk

På slutten av salgsamtalene, i konflikter og forhandlinger dukker det ofte opp negative utsagn som mange selgere oppfatter som innvendinger, men som i virkeligheten er forhandlingsutspill/triks.

Forhandlingsteknikk | Kundens forhandlingstriks

Ved å kombinere makt, informasjon og tid har kunden ett uttall av strategier som kan velges for å presse selgeren til å gi bedre betingelser. Vanlige knep er...

Unngå stillingskrig (Posisjonsforhandling)

Unngå at møter og forhandlinger utvikler seg til en vinner/taper posisjon, hvor du vil bli sittende som taperen og kunden som vinneren.

Forhandlingsteknikk | Prinsippforhandlinger

Ved Havard har man utviklet et alternativ til posisjonforhandlinger. Metoden kaller de prinsippforhandlinger, og kan oppsummeres i fire hovedpunkter som alle er knyttet til forhandlingssituasjonen og som angir hvordan man bør forholde seg til den.

Forhandlingsteknikk | Skill mellom sak og person (mennesket)

Angrip ikke motstanderen som personen, men saken og de argumentene som blir framsatt.

Forhandlingteknikk | Fokuser på interesser og behov, ikke posisjoner

Blir man fastlåst i en posisjon, overser man lett andre måter å oppnå det man ønsker på. Let derfor etter felles interesser og rett oppmerksomheten mot disse.

Forhandlingsteknikk: – Skap muligheter for gjensidige fordeler

Lytt aktivt til forhandlingspartneren og hver på utkikk etter nye muligheter som kan gi fordeler for begge parter (konsensus - felles enighet).

Krev bruk av objektive kriterier under forhandlinger

Bruk av objektive kriterier unngår at det går prestisje i saken og at følelsene skal ta overhånd. Bruk av objektive kriterier skaper utvilsomt den mest rasjonelle beslutningsprosessen, forutsatt at partene klarer å komme frem til et sett felles kriterier.

Kjøpslåing og forhandling

Viktige virkemidler innenfor den politiske rammen og når organisatoriske beslutninger som involverer flere skal treffes.

Forhandlingsteknikk | Finn ditt BATFOL!

Dette alternativet kaller de for BATFOL. BATFOL betyr Beste, Alternativ, Til en, Forhandlings Løsning

Oppsummering av anbefalt forhandlingsteknikk

Forhandlingteknikkene jeg har beskrevet i dette kapittelet er universelle og kan benyttes i alle forhandlingssituasjoner.