Series: Finansiering

I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

Valutamarkedet

Forretningsideens kapitaliseringsfase

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Gründerskolen

Denne artikkelen er del 1 av 34 artikler i om Finansiering

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Planleggingsfasen til grunderen

Denne artikkelen er del 6 av 12 artikler i om Innovasjonens suksessfaktorer

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skal klare å skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen

Les mer
Vurdering av lånesøknad

Vurdering av lånesøknaden

Denne artikkelen er del 8 av 34 artikler i om Finansiering

I motsetning til en investor som kan se frem til en eventyrlig avkastning på investeringen sin, kan en lånegiver ikke se frem til noe annet enn sine regelmessige innbetalinger av opprinnelig lånebeløp og renter. De vil derfor vurdere prosjektet ditt på en vesentlig annen måte enn en investor.

Les mer
kontantstromanalyse

Kontantstrømanalyse

Denne artikkelen er del 8 av 10 artikler i om Inntekt og lønnsomhet

Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler i om Regnskapsanalyse

Denne artikkelen er del 11 av 24 artikler i om Fundamental analyse

Denne artikkelen er del 2 av 13 artikler i om Investeringanalyse

Denne artikkelen er del 16 av 34 artikler i om Finansiering

En detaljert oversikt over selskapets inn- og utbetalinger i løpet av regnskapsperioden med det mål å vise likviditetsendringer og årsaken til dette.

Les mer
risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer