Hvorfor legge tjenester ut i en nettsky?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Virtuell ledelse – Ledelse av virtuell organisasjon og virtuelle team

I et virtuelt miljø kreves det for eksempel andre ting enn mår man kun kommuniserer ansikt til ansikt. Her ser jeg nærmere på dette,

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemene i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Fordeler med virtuelle organisasjoner og team

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon eller team fremfor en tradisjonell.

Mobil overvåkning av ansatte, utstyr og varer

Bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og mobiler til å overvåke hvor de ansatte er

Hva gjør virtuell organisering så vanskelig?

Årsaken til at det alltid er vanskelig å organisere en organisasjon skyldes fire forhold som alltid vil være til stede i en organisasjon.

Virtuelle team

En oppgavefokusert gruppe som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave via IKT.

Kommunikasjon i virtuelle team

God kommunikasjon i avklaringen av oppgave- og ansvarsfordelingen, samt status på teamets arbeid og fremdrift, er viktig for teamets effektivitet og resultater

Vi kan stadig gjøre mer hjemmefra

Gradvis har teknologien ført til at vi kan gjøre mer og mer hjemmefra. Dette har økt drastisk etter at pandemien traff hvor man først endte med at neste alle var hjemme fra skole eller visse jobber.

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjoner?

Dagens organisasjonsformer ble utviklet for over 50 år siden for å lede industribedrifter i et industrisamfunn som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Oppfattet nærhet i virtuelle team

Oppfattet nærhet er et begrep brukt om en persons inntrykk eller opplevelse av avstanden til en annen person.

Bruk av IKT-teknologi i virtuelle organisasjoner og team

Virtuelle organisasjoner og team er en gruppe mennesker som løser felles oppgaver og kommuniserer med hverandre ved bruk av IKT-teknologi.

Virtuell samhandling avgjør resultatet i virtuelle miljøer

Hvilke resultater et virtuelt team eller en virtuell organisasjon er istand til å skape er avhengig av hvor god den virtuelle samhandlingen i teamet...

Tillit i virtuelle team

Tilliten er limet er som holder et team sammen, enten vi snakker om tradisjonelle eller vi snakker om virtuelle team.

Digital organisasjon

En bedrift som har gjennomgått en digitalisering og digital transformering for å kunne utnytte mulighetene digital teknologi gir organisasjonen

Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team

Struktur for å sørge for at alle i virksomheten arbeider mot samme mål og koordinere enkeltinnsats til en større helhet

Virtuell organisasjon

En gruppe mennesker som befinner seg adskilt fra hverandre i rom/tid og som samarbeider med hverandre for å løse en felles oppgave

Virtuelle møter

Et virtuelt møte er når tre eller flere personer møtes fra forskjellige lokasjoner for å gjennomføre et møte med bruk av teknologi

Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)

Sourcing er et viktig strategispørsmål i enhver forretningsstrategi, og går ut på om virksomheten skal utføre arbeidet selv eller sette bort arbeid knyttet produksjon, ledelser og/eller levering av varer og tjenester.

Hjemmekontor guide

Hjemmekontor ble i 2020 noe vi alle måtte bli vant til, og vi regner med at denne muligheten til å jobbe hjemmenfra er kommet for å bli

Ulemper med virtuelle organisasjoner og team

For å få et realistisk bilde av bruken av virtuelle organisasjoner og team må vi se disse fordelene opp mot ulempene