Ulemper med virtuelle organisasjoner og team

For å få et realistisk bilde av bruken av virtuelle organisasjoner og team må vi se disse fordelene opp mot ulempene

Fordeler med virtuelle organisasjoner og team

En rask gjennomgang av fordelene ved å velge en virtuell organisasjon eller team fremfor en tradisjonell.

Hvorfor går trenden mot virtuelle organisasjoner?

Dagens organisasjonsformer ble utviklet for over 50 år siden for å lede industribedrifter i et industrisamfunn som benyttet seg av en tradisjonell verdikjede

Virtuelle team

En oppgavefokusert gruppe som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og tid for å løse en felles oppgave via IKT.

Hvorfor legge tjenester ut i en nettsky?

En gjennomgang av hva en nettsky er og hvorfor trenden går mot å legge ut stadig flere tjenester og servere i nettskyen

Tillit i virtuelle team

Tilliten er limet er som holder et team sammen, enten vi snakker om tradisjonelle eller vi snakker om virtuelle team.

Digital organisasjon

En bedrift som har gjennomgått en digitalisering og digital transformering for å kunne utnytte mulighetene digital teknologi gir organisasjonen

Anbefalt organisasjonsstruktur for virtuelle organisasjoner og team

Struktur for å sørge for at alle i virksomheten arbeider mot samme mål og koordinere enkeltinnsats til en større helhet

Bruk av IKT-teknologi i virtuelle organisasjoner og team

Virtuelle organisasjoner og team er en gruppe mennesker som løser felles oppgaver og kommuniserer med hverandre ved bruk av IKT-teknologi.

Virtuell samhandling avgjør resultatet i virtuelle miljøer

Hvilke resultater et virtuelt team eller en virtuell organisasjon er istand til å skape er avhengig av hvor god den virtuelle samhandlingen i teamet...

Oppfattet nærhet i virtuelle team

Oppfattet nærhet er et begrep brukt om en persons inntrykk eller opplevelse av avstanden til en annen person.

Ønskede egenskaper hos nettverksmedlemene i virtuelle organisasjoner

En liste med ønskede egenskaper hos nettverkmedlemmene i Statoil sine virtuelle team.

Hjemmekontor guide

Hjemmekontor ble i 2020 noe vi alle måtte bli vant til, og vi regner med at denne muligheten til å jobbe hjemmenfra er kommet for å bli

Vi kan stadig gjøre mer hjemmefra

Gradvis har teknologien ført til at vi kan gjøre mer og mer hjemmefra. Dette har økt drastisk etter at pandemien traff hvor man først endte med at neste alle var hjemme fra skole eller visse jobber.