Om ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Mintzberg sine lederroller

Når vi snakker om lederrolle mener vi den væremåten en leder tror andre forventer at de skal ha. Vi går her igjennom Mintzberg sine 10 roller.

Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring

Ser vi bort fra de administrative og skaper oppgavene enhver leder har er kommunikasjon, motivasjon og læring tre essensielle lederoppgaver.

Ledelse (definisjon & beskrivelse)

Ledelse som fag er ca. hundre år gammelt og handler om søken etter klarere svar på hva som skal til for å designe og styre en organisasjon i en retning eller mot noen mål

Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver

Som vi allerede har påpekt flere ganger så har en leder mange situasjonsbestemte lederoppgaver som er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og...

Makt og ledelse

Hva er makt og hvilke former for makt finnes? Og viktigere hvordan skal den brukes for å nå bedriftens mål og skape trivsel?

Diagnose av nå-situasjonen

Med organisasjonsutvikling menes prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene

Ledelsesmyter

I ledelse faget er det opp igjennom årene blitt utviklet en mengde usanne ledelsesmyter. I denne artikkelen tar vi for oss noen av dem.

Lederoppgaver

Hvilke lederoppgaver en leder har er situasjonsbestemt og avhengig av hvilket ledernivå lederen er på og hvilken lederrolle de prøver å fylle.

Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?

Mange starter en lederkarrière som team- eller avdelingsleder, mens noen få går videre og ender etter hvert opp som daglig leder.

Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre

Alderen til medarbeideren på en arbeidsplass avgjør i stor grad hvilke forventninger de har til arbeidsplassen og sin leder.

Top-down vs Bottom- up Ledelse

En gjennomgang av begrepene og hvilken av strategi en virksomhet bør velge som lederstil for å få en effektiv organisasjon hvor alle trives

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.