Om ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Hvorfor trenger vi ledere?

En gjennomgang av de viktigste grunnene for hvorfor vi trenger ledere.

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Mintzberg sine lederroller

Når vi snakker om lederrolle mener vi den væremåten en leder tror andre forventer at de skal ha. Vi går her igjennom Mintzberg sine 10 roller.

Lederoppgaver : Viktige “skaper” oppgaver

Som vi allerede har påpekt flere ganger så har en leder mange situasjonsbestemte lederoppgaver som er avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og...

Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?

Mange starter en lederkarrière som team- eller avdelingsleder, mens noen få går videre og ender etter hvert opp som daglig leder.

Hva gjør ledelse vanskelig?

Ledelse er vanskelig fordi alle organisasjoner er uklare, kompliserte og bedragerske. Oppgavene er dessuten uklare og kompliserte.

Ledelsesmyter

I ledelse faget er det opp igjennom årene blitt utviklet en mengde usanne ledelsesmyter. I denne artikkelen tar vi for oss noen av dem.

Ledelsesnivåer

Når vi snakker om ledernivå mener vi hvilket nivå i organisasjonsstrukturen (organisasjonskartet) lederen befinner seg på.

Lederoppgaver

Hvilke lederoppgaver en leder har er situasjonsbestemt og avhengig av hvilket ledernivå lederen er på og hvilken lederrolle de prøver å fylle.

Viktige lederoppgaver : Kommunikasjon – Motivasjon – Læring

Ser vi bort fra de administrative og skaper oppgavene enhver leder har er kommunikasjon, motivasjon og læring tre essensielle lederoppgaver.

Yngre har andre forventninger til sin arbeidsplass og leder enn eldre

Alderen til medarbeideren på en arbeidsplass avgjør i stor grad hvilke forventninger de har til arbeidsplassen og sin leder.

Hvorfor er ledelse situasjonsbestemt ?

Ledelse er ikke et fag hvor det finnes to streker under svaret. Det som virker for en bedrift trenger ikke å virke for en annen bedrift