Leselighet og leseprosessen

Leseprosessen består av fiksering, sakkadiske bevegelser, tibakevisninger og regresjoner. Lesingen blir imidlertid påvirket av mange faktorer

Linjejustering

Mens skytningen angir den loddrette avstanden mellom satslinjene, betegner linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene.

Marger

Marg er avstanden mellom sidekanten og skriften, eller luften som omgir en typografisk oppstilling. Vi går her gjennom reglene som gjelder.

Sitat

Med sitat menes gjengivelse av en tekst fra en annen kilde nøyaktig slik den forekommer i sin opprinnelige form.

Skrift og skrifttyper

Begrepene font og skrifttyper er to begrep som betyr det samme. Begrepene brukes til å beskrive en skrift(familie)

Skrifteffekter

En gjennomgang av bruk av skrifteffekter i typografien og komposisjoner.

Bokstav og skriftsystemer

Et skriftsystem eller en skrift er et symbolsystem, oftest i form av grafiske tegn, som blir brukt til å representere språklige uttrykk.

Linjeavstand

Linjeavstand, også kalt "skyting", er den loddrette (vertikale) avstanden mellom to grunnlinjer (satslinjer).