Leselighet og leseprosessen

Leseprosessen består av fiksering, sakkadiske bevegelser, tibakevisninger og regresjoner. Lesingen blir imidlertid påvirket av mange faktorer

Marger

Marg er avstanden mellom sidekanten og skriften, eller luften som omgir en typografisk oppstilling. Vi går her gjennom reglene som gjelder.

Sitat

Med sitat menes gjengivelse av en tekst fra en annen kilde nøyaktig slik den forekommer i sin opprinnelige form.

Orddeling

Orddeling er deling av ord når det ikke er plass til hele ordet på slutten av en linje, og det er uhensiktsmessig å ta hele ordet over på neste linje.

Linjejustering

Mens skytningen angir den loddrette avstanden mellom satslinjene, betegner linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene.

Linjelengde

Lengden på en tekstlinje er den lengden som er definert som ramme for tekstlinjene i en spalte eller en kolumne.

Linjeavstand

Linjeavstand, også kalt "skyting", er den loddrette (vertikale) avstanden mellom to grunnlinjer (satslinjer).

Skrifteffekter

En gjennomgang av bruk av skrifteffekter i typografien og komposisjoner.