Farge og fargelære

En farge kan ikke beskrives som en målbar form. Den er relativ både når det gjelder utseende og virkning. Vi går her igjennom fargelære.

Design

Design er en betegnelse på formgiving, og omfatter prosessen som avgjør hvordan et objekt, prosess eller system skal fungere og se ut.

Stil og uttrykk i formgivning

Når vi arbeider med form og farge bør vi tenke igjennom hvilken stil eller uttrykk vi ønsker å oppnå. Vi går her igjennom prinsippene.

Bruk av grafikk (bilder og illustrasjoner)

Det er flere typer illustrasjoner du kan bruke i visuell formgivning (f.eks. i en nettside eller trykksak). De vanligste illustrasjonene er

Formgivning og formteori

En gjennomgang av hva formgivning er, de viktigste prinsippene og hva som skaper en form, med illustrasjoner og eksempler.

Layout og designprinsipper

Layout kalles utnytting av en bestemt flate med riktig fordeling av sidens elementer. Vi går her igjennom designprinsippene

Formgivning og rom, volum, dybde og 3D effekter

Når vi arbeider med bilder arbeider vi i en 2-dimensjonal flate. Men ved hjelp av ulike teknikker og virkemidler kan vi lage illusjoner av rom i bildet.

Gestalt teoriene

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett mønster.