Design

Design er en betegnelse på formgiving, og omfatter prosessen som avgjør hvordan et objekt, prosess eller system skal fungere og se ut.