E-handel (elektronisk handel)

Hva er e-handel, hvilke former finnes og hvilke utfordringer skaper overgangen til e-handel?

Tingenes Internett («Internet of Things»)

Tingenes Internett er et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett

Internett sin historie

Historien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementets på midten av 60-tallet. Målet var å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep.

Webserver

En webserver eller vevtjener er et dataprogram som lagrer og utleverer data til internett. De to største webserverne er idag Apache og IIS.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi elementer som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.

Nettsky

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media

E-post

E-post er en elektronisk posttjeneste hvor dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon til en annen over et TCP/IP datanettverk via e-postprotokollene.

Publiseringsløsning

For å kunne lage egne nettsider som knyttes sammen til et nettsted trenger du en publiseringsløsning. Med publiseringsløsning menes: Et program for å lage, oppdattere og publisere nettsider

Hva er Web 2.0?

Du har sikkert allerede støtt på begrepet Web 2.0 flere ganger de siste årene, men hva betyr egentlig Web 2.0?

Nettside og nettsted

En gjennomgang av hva en nettside og nettsted er og hva som kreves for å få et eget nettsted.

File Transfer Protocol (FTP)

En filoverføringsprotokoll som brukes for å overføre filer mellom to enheter i et TCP/IP nettverk. F.eks. en bruker og ett nettsted.

Utviklingen av chatboter: Fra regelbaserte systemer til AI-styrte kommunikasjonsmidler

Kunstig intelligens er en voksende form for fremtid som i dag blir mer og mer vanlig. I prinsippet er konseptet veldig enkelt - du...

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Velg riktig domene – din identitet på Internett

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.