Tingenes Internett («Internet of Things»)

Tingenes Internett er et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett

DNS (navnetjenere)

DNS er en forkortelse for “Domain Name System” eller “navnetjenere” som vi sier på norsk.

API (Application Programming Interface) og bots

API er helt nødvendig for å få IT-systemer til å snakke sammen. Det er også en forutsetning for å koble smarte produkter sammen via internett.

E-post

E-post er en elektronisk posttjeneste hvor dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon til en annen over et TCP/IP datanettverk via e-postprotokollene.

Nettsky

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media

Velg riktig domene – din identitet på Internett

Før var det bygninger og maskiner som gjaldt, nå er ofte de største verdiene knapt synlige. De består ikke av materielle verdier, men av immaterielle.

Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)

En teknologi som gjør det mulig for en bruker å gå inn i et digitalt simulert eller gjenskapt miljø fra virkeligheten

Domene

Funksjonen til et domene er å gjøre om IP-adresser til forstålige ord som er lett å huske.

File Transfer Protocol (FTP)

En filoverføringsprotokoll som brukes for å overføre filer mellom to enheter i et TCP/IP nettverk. F.eks. en bruker og ett nettsted.

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Publiseringsløsning

For å kunne lage egne nettsider som knyttes sammen til et nettsted trenger du en publiseringsløsning. Med publiseringsløsning menes: Et program for å lage, oppdattere og publisere nettsider

HTML (HyperText Markup Language)

HTML benyttes til å strukturere informasjon – angi elementer som overskrifter, avsnitt, lister og så videre – og kan, i en viss grad, brukes til å beskrive utseende og semantikk i et dokument.

En ny æra med VR og AR i bruk i hele...

VR og AR blir tatt i bruk over hele verden i stort tempo » Forventer enorm vekst fram til 2027 » Nye bransjer implementerer teknologien til fordel for forbrukerne!

Utviklingen av chatboter: Fra regelbaserte systemer til AI-styrte kommunikasjonsmidler

Kunstig intelligens er en voksende form for fremtid som i dag blir mer og mer vanlig. I prinsippet er konseptet veldig enkelt - du...