Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

E-post – retningslinjer og reglement for virksomheter

En gjennomgang av hvilke retningslinjer virksomheten bør gjennomføre for bruk av epost i virksomheten.

IT-strategi

En langsiktig plan som forteller hvordan en virksomhet skal bruke IT, en forkortelse for Informasjonsteknologi, for å løse virksomhetens IT-mål

Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)

Hvilke reglement bør virksomheten etablere for bruk av mobiltelefon på jobben. Her finner du rådene du trenger.

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.