Digital forretningsforståelse

Digital forretningsforståelse er idag blitt ett høyskole fag, og et begrep som stadig oftere blir brukt av media. Av den grunn er det viktig å vite hva digital forretningsforståelse egentlig er.

Maskinvare plattform

Når IKT-strategien skal legges er noe av det første som må avklares hvilken type maskinvare virksomheten skal velge å gå for på server- og brukersiden.

IT-strategi

En langsiktig plan som forteller hvordan en virksomhet skal bruke IT, en forkortelse for Informasjonsteknologi, for å løse virksomhetens IT-mål

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

E-post – retningslinjer og reglement for virksomheter

En gjennomgang av hvilke retningslinjer virksomheten bør gjennomføre for bruk av epost i virksomheten.