Hjem Verdsettelse av nettsted

Verdsettelse av nettsted

Kostnad- og inntektsanalyse – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet

Analyse av hvilke kostnader og inntekter nettstedet har gitt direkte, og indirekte gjennom kostnadsreduksjoner i verdiskapningprosessen eller økt salg og omsetning i andre kanaler

Kostnadsbesparelser – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet

Utgangspunktet er besparelser som skapes andre steder i organisasjonen. En variant av alternativkost metoden.

Alternativkostnad – en metode for å beregne nettstedets lønnsomhet

Å beregne verdi utfra alternativkost betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte.

Return on Investment (ROI) – et mål for nettstedets lønnsomhet

ROI beregnes ved å dele nettstedets lønnsomhet i måleperioden på den totale investeringen du har gjort i nettstedet ditt.

Konvertering – en metode for å beregne nettstedets lønnsomhet

En konvertering er en "ønsket handling" en bruker/besøkende gjør og som er av forretningsmessig verdi for virksomheten.

Verdien av brukervennlighet – en metode for å måle nettstedets lønnsomhet

Lønnsomheten til et nettsted kan også måles etter hvor brukervennlig den er. Dette kan gjøres slik.

Verdien av et nettsted ved salg

En gjennomgang av hvordan man kan sette verdi på et nettsted i forbindelse med salg.