Hjem 2019

Arkiver

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Teknologi

Kunnskapsbaserte hjelpemidler som erstatter praktiske menneskelige ferdigheter innen kunst, vitenskap, kommunikasjon og håndverk.

Innføring av ny teknologi

Konsekvensene av å innføre ny teknologi i virksomheten og hva som kreves for at investeringen skal bli vellykket.

Investering i ny teknologi

De fleste bedrifter og kommuner har brukt store beløp på anskaffelse av IKT-løsninger uten at en har hatt god kjennskap til effekten av disse.

Effekten av ny teknologi

En gjennomgang av hvilke effekter investering i ny teknologi kan gi deg.
algoritme

IKT-strategi

En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.
maskinvare

Maskinvare plattform

Når IKT-strategien skal legges er noe av det første som må avklares hvilken type maskinvare virksomheten skal velge å gå for på server- og brukersiden.
programvareplattform

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

Datanettverk (nettverk)

Et digitalt nettverk som kobler sammen alle brukerne i dette nettverket via en nettverktjener (nettverksserver)

Arbeidsstasjon (Klient, også kalt personlig datamaskin)

En datamaskin som er laget for å være en digital arbeidsplass. Normalt er arbeidsstasjonene knyttet sammen gjennom et nettverk

Nettverksserver (Server, også kalt tjener)

Nettverkservere er: kraftige datamaskiner som er satt opp til å serve en eller flere tjenester til alle brukerne av et LAN nettverket.

Nettsky

Det store spektret av nettsky tjenester som i dag finnes kan grovsorteres i tre hovedkategorier som ofte omtales i media

VPS (Virtual Private Server)

En VPS er en server som ikke er installert direkte på den fysiske maskinvaren den kjører på. Den kjører i stedet på toppen av et operativsystem beregnet på virtualisering av servere.

VPS: OpenVZ eller Xen virtualisering?

Hvilke virtualiseringteknikker finnes, hva er forskjellen på dem og hvilken bør du velge? De 2 største og mest dominerende virtualiserings teknikkene er i dag Xen og OpenVZ.
datamaskin-skrive

Datautstyr på arbeidsplassen

Følger virksomheten disse anbefalingene har virksomheten lagt grunnlaget for en effektiv og trygg datahverdag.
telefoni

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?
mobiltelefon

Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)

Hvilke reglement bør virksomheten etablere for bruk av mobiltelefon på jobben. Her finner du rådene du trenger.

Informasjonssystem

Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og behandling av informasjon

Datasikkerhet

Alle kan hackes, og sannsynligvis er du blitt hacket minst en gang allerede. Spørsmålet er derfor: – Hva kan du gjøre for å beskytte deg?
backup-server

Sikkerhetskopiering

Hvilke data skal sikkerhetskopieres og hvor ofte? Hvilke rutiner bør etableres? På denne siden finner du rådene du trenger.
operativsystemer

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.
datafil

Dokumenter og fil-formater

Et elektronisk dokument er: en datafil som inneholder data som kan leses av et bestemt dataprogram eller en gruppe dataprogrammer.

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en
database

Database format

Alle dataene et digitalt informasjonssystem samler inn legges inn i en kjempestor database for videre behandling.

Datavarehus

Et databasesystem som organiserer innsamlede data på en tematisk måte

Internetts hitorie

Historien om internett begynner hos det amerikanske forsvarsdepartementets på midten av 60-tallet. Målet var å utvikle et kommunikasjonssystem som kunne motstå virkningene av et atomangrep.