Systemanalytisk Verdiledelse

[otw_is sidebar=otw-sidebar-26]

Prosessperspektivet som utgjør verdiskapningprosessen i virksomheten består av 4 kjerneprosesser som til sammen utgjør virksomhetens verdiskapning. Disse fire kjerne-prosessene er: