Series: Innovasjon

Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.

Bølgeteori

Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori

Denne artikkelen er del 9 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Denne artikkelen er del 1 av 6 artikler i om Den industrielle revolusjonen

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Vekst

Denne artikkelen er del 4 av 20 artikler i om Innovasjon

Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet, samfunnslivet og mediene seg i bølger? Svaret på hvorfor så vel Internett som næringslivet, økonomien og næringslivet utvikler seg i bølger finner vi i bølgeteorien.

Les mer
vitenskap

Forskning

Denne artikkelen er del 13 av 20 artikler i om Innovasjon

Denne artikkelen er del 17 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Forskning

Forskning er å identifisere enheter, definere variabler, lete etter sammenhenger, og forsøke å forstå om en variabel er årsaken til en annen

Les mer