Hjem Opplæring

Opplæring

Opplæring av medarbeidere

Arbeidsgiverne har plikt til å gi sine ansatte så god opplæring at de uten problemer kan utføre jobben de er ansatt til. Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres og hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen.

Aktiv (praktisk) og passiv (teori) opplæring

Hvordan skal opplæringen legges opp? Valget vil her stå mellom å velge en aktiv eller passiv opplæring.

Kanonisk praksis / Ikke-kanonisk praksis

Hva ligger i disse begrepene, hva betyr denne teorien i praksis og hvordan påvirker den opplæringen?

Opplæring og organizatonal commitment

Her ser vi på sammenhengen mellom opplæring og organizatonal commitment

Opplæring og mestringtro

Hvilken sammenheng finnes det mellom virksomhetens opplæring og de ansattes mestringtro?

Mental trening

Mental trening omhandler å utvikle menneskets potensiale og evnen til å prestere i stressede situasjoner, og er sterkt knyttet til psykologi som fagområde.

Mentale ferdigheter

Det som omtales som de sentrale mentale ferdighetene i mental trening er motivasjon, selvbilde, selvfølelse, selvtillit, bevissthet og fokus

E-læring (elektronisk læring)

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring. Denne typen læring kjennetegnes ved at den gjøres elektronisk eller digitalt.