Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 16 artikler om Regnskap


Hva er et regnskap?

Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt.

Med regnskapobjekter menes virksomheter som har regnskapsplikt. For eksempel ulike former for selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.

regnskap

Regnskapet skal kort sagt vise samtlige økonomiske transaksjoner en virksomhet har, og består i praksis av fire elementer;

 • resultat
 • balanse
 • kontantstrøm
 • noteopplysninger

Balansen viser den finansielle posisjonen til en virksomhet i slutten av en regnskapsperiode, med oppstilling av eiendeler, gjeld og egenkapital.

Resultatet viser den økonomiske utviklingen fra en periode til en annen og viser til bedriftens inntjening og lønnsomhet i regnskapsperioden.

Kontantstrøm viser bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift innenfor en tidsperiode. Kontantstrømanalysen er vanligvis delt opp i tre aktiviteter;

 1. drift
 2. finansiering
 3. investering

Et regnskap er kort sagt et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til et regnskapobjekt (f.eks. et selskap) i en regnskapsperiode.

Regnskapets formål:

Regnskapet har som formål å gi en oversikt over bedriftens økonomiske stilling. Regnskapet viser f.eks. hva bedriften har av kontanter, varer, fordringer, gjeld, formue og om bedriften går med overskudd eller underskudd. Regnskapet gir også de opplysningene man trenger for å fastsette prisene på varene eller tjenestene bedriften selger. Regnskapet danner med andre ord grunnlaget for bedriftens pris kalkulasjon.

I tillegg gir regnskapet den informasjonen man trenger for å kunne styre bedriften og fatte beslutninger.

Myndighetene krever dessuten at man fører et regnskap etter bestemte regler, lover og forskrifter, slik at de kan bruke regnskapet som utgangspunkt for beregning av skatter og avgifter som bedriften skal betale.

Arbeidsgangen

Å utarbeide et regnskap er en omfattende prosess som innebærer innsamling av data, måling og rapportering av økonomisk aktivitet. Dette er illustrert i figuren under:

regnskap-prosess

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Regnskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Skill mellom privatøkonomi og selskapets økonomi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et regnskap og hvilket formål har regnskapet?
 • Skill mellom privatøkonomi og selskapets økonomi
 • Hvem skal føre regnskapet?
 • Hvilken regnskapsfører skal jeg velge?
 • Hvilket regnskapssystem skal jeg velge?
 • Bruk hjelpesystemer for timebestilling, ordremottak, timelister mv.
 • Former for regnskap (finansregnskap og driftregnskap)
 • Finansregnskap (eksternt regnskap)
 • Regnskap og lovgivning
 • Regnskapsplikt
 • Arbeidsgangen i regnskapet
 • Kontantbeholdningen i regnskapet
 • Billagshåntering
 • Kalkulatoriske avskrivninger
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Bidragsmetoden