Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et regnskap?

Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt.

Med regnskapobjekter menes virksomheter som har regnskapsplikt. For eksempel ulike former for selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.

regnskap

Regnskapet skal kort sagt vise samtlige økonomiske transaksjoner en virksomhet har, og består i praksis av fire elementer;

  • resultat
  • balanse
  • kontantstrøm
  • noteopplysninger

Balansen viser den finansielle posisjonen til en virksomhet i slutten av en regnskapsperiode, med oppstilling av eiendeler, gjeld og egenkapital.

Resultatet viser den økonomiske utviklingen fra en periode til en annen og viser til bedriftens inntjening og lønnsomhet i regnskapsperioden.

Kontantstrøm viser bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift innenfor en tidsperiode. Kontantstrømanalysen er vanligvis delt opp i tre aktiviteter;

  1. drift
  2. finansiering
  3. investering

Et regnskap er kort sagt et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til et regnskapobjekt (f.eks. et selskap) i en regnskapsperiode.


Regnskapets formål:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss