Hjem Salgsprosessen

Salgsprosessen

Salgsprosessen

De vanligste fasene i personlig salg kan skjematisk fremstilles slik: Kundeanalyse, kontakt kunden, salgsprosessen og oppfølging.

Inngående og utgående salg

Det finnes to grunnleggende forskjellige former for salg, avhengig av hvem som tar kontakt med hvem.

AIDA – og AIDAS – modellen

AIDAS - modelle er verdens eldste kommunikasjonsmodell og viser hvilke kommunikasjonseffekter som må overvinnes i all kommunikasjon for å nå et definert kommunikasjonsmål.

Salgsmøte og salgspresentasjonen

Det finnes mange modeller som prøver å gi et godt svar på dette spørsmålet. Den eldste av disse modellene, er AIDAS - modellen.

Retningslinjer for å vinne anbud

Anbud, et bindende tilbud om å utføre et arbeid, levere en tjeneste eller varer på bestemte betingelser angitt av den som skal ha tjenesten eller leveransen utført.