Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 5 av 16 artikler om Informasjonssystem

informasjonsteknologi-muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning, dvs. prosessen som produserer virksomhetens produkter og tjenester, på mange måter. Vi snakker da ikke bare om digital teknologi, men bruk av teknologi generelt.

Selv om det mekaniske paradigme gav oss mange nye måter å effektivisere og automatisere deler av virksomhetenes verdiskapning på, er disse effektiviseringsgevinstene små i forhold til de enorme effektiviseringsgevinstene som ligger latent innebakt i det digitale paradigme, med alle de mulighetene dagens digitale teknologier byr på.

Digital teknologi kalles også for informasjonsteknologi eller bare IKT som er en forkortelse for “Informasjon – Kommunikasjon – Teknologi“.

Informasjonsteknologi gir muligheter for å behandle informasjon vesentlig raskere enn med manuelle rutiner. Samtidig gjør informasjonsteknologien det mulig å behandling langt større volum av informasjon, og informasjon av mye større kompleksitet enn tidligere. Noe som igjen gir oss nye muligheter.

Hva kan informasjonsteknologien brukes til?

For over 20 år siden laget Davenport (1993) en oversikt over hvordan informasjonsteknologi kan brukes til forbedre prosessene i organisasjonene på. Denne oversikten er fortsatt like gyldig som den var den gang. Han sier at informasjonsteknologi kan brukes til:

 • Automatisering: Prosesser som tidligere er utført manuelt kan nå styres av datamaskiner
 • Informatisering: Informasjonsteknologi gir oss detaljert informasjon om de ulike prosessene, noe som gir oss bedre informasjon om hvordan vi kan forbedre diss prosessene.
 • Sekvensiering: Rekkefølgen av aktiviteter i en prosess kan endres ved hjelp av informasjonsteknologi.
 • Sporing: Informasjonsteknologien brukes til å spore hvor objekter til enhver tid befinner seg.
 • Analyse: Informasjonsteknologien brukes til analysere ulike beslutningssituasjoner
 • Kunnskapsspredning: Kunnskap blir gjort tilgjengelig for et stort antall personer ved hjelp av informasjonsteknologi.
 • Avstandseliminering: Brukt sammen med teleteknologi kan informasjonsteknologien eliminere betydningen av avstander.
 • Integrering: Prosesser som tidligere er utført sekvensielt av flere personer kan nå utføres integrert av en person, for eksempel i saksbehandling.
 • Samhandling: Aktører kan arbeide direkte uten mellomledd

Egenskaper og kjennetegn

Informasjonsteknologien er en kraftfull teknologi av flere årsaker. I tillegg til de tekniske egenskapene som er nevnt foran, har IT flere andre grunnleggende viktige egenskaper:

 • Informasjonsteknologien er global. Gjennom telekommunikasjon kan datamaskiner hvor som helst i verden kobles sammen, noe som gir helt nye muligheter for handel og samarbeid.
 • Informasjonsteknologien blir stadig billigere. Dagens billigste lommekalkulatorer sies å ha en regnekapasitet i samme størrelsesorden som COLOSSUS 1, og koster under en hundrelapp. Kraftige, programmerbare datamaskiner koster i dag under ti tusen kroner, og overgår superdatamaskinene fra et par tiår tilbake.
 • Internett – en ny, allment tilgjengelig kommunikasjonskanal. Internett brukes allerede til svært mye, selv om det vi ser idag kun er starten på noe mye, mye større.
 • Vi er blitt et informasjons- og kunnskapsamfunn, hvor det avgjørende ikke lenger er muskelkraft – men intellektuell kapital. Servicenæringen utgjør en stadig større andel av BNP for alle land og denne utviklingen vil bare fortsette, med informasjonsteknologi som den store driveren bak utviklingen.
 • Informasjonsteknologien kan behandle transaksjoner raskere, rimeligere og bedre enn andre teknologier. Noe som er viktig i et samfunn, hvor mesteparten av det vi gjør er en eller annen form for en transaksjon.
 • Informasjonsteknologien fjerner søkekostnadene og fjerner alle gamle informasjonbarrikader. Mens informasjon tidligere ofte var noe som bare noen få hadde tilgang til, kan alle nå raskt og enkelt skaffe seg informasjon om hva som helst i løpet av sekunder gjennom et søk i en søkemotor.
 • Informasjonsteknologien gir oss nye måter å skaffe og dele informasjonen på. F.eks. gjennom sosiale medier.
 • Informasjonsteknologien gjør det mulig å digitalisere verditilbudet. Dvs. skape digitale produkter og tjenester. Se bare hva som skjedde med bankene når de ble digitalisert gjennom å gå over til nettbank istedenfor fysiske banker.
 • Informasjonsteknologien endrer virksomhetenes forretningsmodeller og verdiskapningsprosess.
 • Informasjonsteknologien endrer såvel forbrukernes som næringslivets handlemønstre og medievaner.

Alle disse forholdene skaper store forandringer i hvordan virksomheten må tenke og utvikle sine strategier i forhold til tidligere tider for å oppnå konkurransekraft og -fortrinn.

 

Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Legacy-systemerIKT-strategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjonssystem
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Legacy-systemer
 • Informasjonsteknologiens kjennetegn og muligheter
 • IKT-strategi
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer