Series: Digitalisering

En gjennomgang av hva digitalisering er og hvilke konsekvenser digitaliseringen har for våre organisasjoner og liv.

produktlivsyklus

Fra preindustrielt til postindustrielt samfunn

Denne artikkelen er del 1 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Denne artikkelen er del 4 av 19 artikler i om Digitalisering

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Les mer