Hjem 2021

Arkiver

Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen

Verden blir idag mer og mer digitalisert. Digitaliseringen omfatter alt fra våre markeder og organisasjoner til våre forretningsmodeller.

Moores lov – dobling av datakraften hver 24 måned uten at...

Moores lov har lært oss at halvlederkomponenter som CPU blir dobbelt så raske annet hvert år, uten at prisen øker.

Informasjonsteknologi (digital teknologi) – kjennetegn og muligheter

Teknologi kan brukes til å effektivisere virksomheten og virksomhetens verdiskapning på mange måter.

Digital organisasjon

En bedrift som har gjennomgått en digitalisering og digital transformering for å kunne utnytte mulighetene digital teknologi gir organisasjonen

Digital verdikjede

Digital verdikjede er en digital verdiskapningprosess i motsetning til en tradisjonell verdikjede.

Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er idag blitt den mest grunnleggende ferdigheten et menneske må ha for å kunne ta del i det moderne samfunnet som er basert på Internett

Digital dømmekraft

Handler om å kunne skille sannhet fra løgn på nett, ivareta personvernet, og behandle andre med like stor respekt online som offline.

Digital modenhet

Formålet med å måle organisasjonens digitale modenhet er å avgjøre hvor endringene må starte. Her går vi igjennom hva digital modenhet er
algoritme

Digital strategi (IKT-strategi)

En overordnet plan som beskriver hvordan virksomheten skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine mål og strategier.