Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 14 artikler om Informasjon

I hvilken situasjoner har informasjon noen verdi, og hvilken verdi har informasjonen ?

Informasjonens betydning kan anskueliggjøres gjennom følgende faktum:

“Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på” 

Siden informasjon er en innsatsfaktor på linje med arbeidskraft og kapital, er det viktig at vi klarer å sette en verdi på informasjonen.

Grovt sett kan vi velge tre utgangspunkt når vi skal vurdere informasjonens verdi:

 • Hva taper vi på å ikke ha informasjonen ?
 • Hva tjener vi på å skaffe oss informasjonen ?
 • Hvilken markedspris har informasjonen ?

Den enkleste teknikken er å ta utgangspunkt i å se på hva en taper på å ikke ha informasjonen man trenger for å treffe en risikofri beslutning. Problemet i denne sammenheng er selvfølgelig å vite verdien av de opplysningene man mangler, før man skaffer seg informasjonen.

Informasjonens verdi vil ofte dukke opp når det blir snakk om å investere i et nytt informasjonssystem. For å beregne hvilken verdi dette nye informasjonssystemet har for bedriften, bør følgende regnestykke benyttes:

         Kostnad/inntekt før investeringen i nytt informasjonssystem.

+/-     Kostnad/inntekt etter investering i nytt informasjonssystem.

=       Informasjonssystemets verdi

Du leser nå artikkelserien: Informasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InformasjonsbrukInformasjonen skal bygge bro mellom kjerneprosessene >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjon
 • Hvor mye informasjon trenger vi ?
 • Innbokskontroll
 • Informasjonstyper (datatyper)
 • Informasjonsbruk
 • Informasjonsøkonomi
 • Informasjonen skal bygge bro mellom kjerneprosessene
 • Informasjonsstruktur
 • Visualiser din nye informasjonsstruktur
 • Informasjonsdeling
 • Internkommunikasjon (Organisasjonskommunikasjon)
 • Informasjonsanalyse
 • GDPR («General Data Protection Regulation»)
 • Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.