Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene

Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene

Siden formålet med all forskning og alle analyser er å redusere usikkerheten knyttet til en beslutningssituasjon, må enhver plan og undersøkelse starte med at vi besvarer følgende spørsmål:

Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?

Lar problemet seg ikke løse ved at man tar et valg som skal forbedre situasjonen, er det lite hensiktsmessig å bruke tid og penger på et studie av problemområdet.

Eller sagt på en annen måte:

Det har lite hensikt å gjennomføre et studie hvis det ikke foreligger en beslutningsituasjon, og for at det skal foreligge en beslutningsituasjon, må det foreligger alternative valg.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.